ai Cấu trúc đề thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong năm 2013 – môn tiếng Anh | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10, Điểm thi lớp 10 chuyên, Điểm thi lớp 10 không chuyên, Điểm thi lớp 10 Nam định » Cấu trúc đề thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong năm 2013 – môn tiếng Anh

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong năm 2013 – môn tiếng Anh

Share bài viết lên Link hay share link hay

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong năm 2013 – môn tiếng Anh

Điểm thi lớp 10 năm 2016  Cấu trúc đề thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong năm 2013   môn tiếng Anh

Môn TIẾNG ANH – Đề chuyên

 

-         Thời gian làm bài: 120 phút

-         Hình thức thi: tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, tỷ lệ điểm dành cho trắc nghiệm khách quan không quá 50% tổng số điểm toàn bài.

-         Cấu trúc đề thi gồm 4 phần được phân bố như sau:

I. PHONETICS: (1 điểm)

-         Số câu: 10

-         Nội dung: 2 bài

+ Ngữ âm;

+ Trọng âm.

II. GRAMMAR AND VOCABULARY: (3 điểm)

-         Số câu: 30

-         Nội dung: từ 3-4 bài bao gồm

+ Trắc nghiệm đa lựa chọn;

+ Chữa lỗi sai;

+ Cho hình thức đúng của từ/ động từ;

+ Điền giới từ; cụm động từ; mạo từ.

III. READING: (3 điểm)

-         Số câu: 15-20

-         Nội dung: từ 03-04 đoạn văn, mỗi đoạn khoảng 150 từ trở lên, bao gồm

+ Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi;

+ Đọc khớp nối nhan đề với từng đoạn văn/ chọn câu đúng điền vào đoạn văn;

+ Đọc đoạn văn, chọn từ, cụm từ thích hợp ứng với a, b, c hoặc d để điền vào chỗ trống;

+ Đọc đoạn văn, điền từ thích hợp vào chỗ trống.

IV. WRITING: (3 điểm)

Nội dung:

-         Viết câu: 10-15 câu

+ Viết lại câu bắt đầu bằng gợi ý ở đầu câu sao cho nghĩa không thay đổi;

+ Viết lại câu dùng một từ cho trước sao cho không thay đổi nghĩa của câu;

+ Dùng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh.

+ Sắp xếp từ, cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

- Viết một đoạn văn, một bài luận, một lá thư khoảng 150 từ theo các chủ điểm đã học thuộc chương trình lớp 8, 9.

Môn TIẾNG ANH – Đề chung

 

-         Thời gian làm bài: 90 phút

-         Hình thức thi: tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, tỷ lệ điểm dành cho trắc nghiệm khách quan không quá 50% tổng số điểm toàn bài.

-         Cấu trúc đề thi gồm 4 phần được phân bố như sau:

 

 

I. PHONETICS: (1 điểm)

-         Số câu: 5

-         Nội dung: Ngữ âm hoặc trọng âm.

 

II. GRAMMAR AND VOCABULARY: (3 điểm)

-         Số câu: 25

-         Nội dung: từ 2-3 bài bao gồm

+ Trắc nghiệm đa lựa chọn;

+ Sửa lỗi sai;

+ Cho hình thức đúng của từ/ động từ;

+ Điền mạo từ, giới từ, cụm động từ.

 

III. READING: (3 điểm)

-         Số câu: 15

-         Nội dung: từ 02-03 đoạn văn, mỗi đoạn khoảng 150 từ, bao gồm

+ Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi;

+ Đọc đoạn văn, chọn từ thích hợp ứng với a, b, c hoặc d để điền vào chỗ trống;

+ Đọc đoạn văn, điền từ thích hợp vào chỗ trống.

 

IV. WRITING: (3 điểm)

Nội dung:

-         Viết câu: 15 câu

+ Viết lại câu bắt đầu bằng gợi ý ở đầu câu sao cho nghĩa không thay đổi;

+ Dùng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh;

+ Sắp xếp từ, cụm từ thành câu hoàn chỉnh.

+ Hoàn chỉnh câu thứ 2 sao cho không thay đổi nghĩa, dùng một từ cho trước

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Cấu trúc đề thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong năm 2013 – môn tiếng Anh
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND