ai Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10, Điểm thi lớp 10 Đồng tháp 2016 » Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp

Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp

Điểm thi lớp 10 năm 2016 10410732 8996235 Bjyogqs 520x390 Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012 2013 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2012 – 2013

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Môn : TOÁN – Khối 12

Ngày thi :  / 12 / 2012

Thời gian : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

———————————-

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm)

Câu I ( 1,0 điểm)

Cho hai tập hợp  và

Tìm tất cả các tập  sao cho .

Câu II (2,0  điểm) Cho parabol

1)     Tìm các hệ số  biết đồ thị của  có đỉnh .

2)     Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị  với  tìm được.

Câu III (2,0 điểm)

1)     Giải phương trình

2)     Giải phương trình

Câu IV ( 2,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có .

1)     Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.Tìm tọa độ điểm D sao cho AGCD là hình bình hành.

2)     Chứng minh tam giác ABC cân. Tính diện tích tam giác ABC.

II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

1. Theo chương trình chuẩn

Câu Va (2,0 điểm)

1)     Giải hệ phương trình                                                                               

2)      Cho a, b, c > 0. Chứng minh : .

Câu VIa (1,0  điểm)

Cho tam giác ABC có AB = 5 cm, BC = 7 cm, CA = 8 cm. Gọi D là điểm trên cạnh CA sao cho CD = 3 cm. Tính  và

2. Theo chương trình nâng cao

Câu Vb (2,0  điểm)

1)     Giải hệ phương trình        

2)     Cho phương trình   .Tìm  và  để phương trình nghiệm đúng với mọi .

Câu Vb (1,0 điểm)

Cho hình bình hành ABCD, tâmO. Dựng  , gọi I trung điểm AH.Chứng  minh .

————–Hết—————

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KỲ 1 MÔN TOÁN – KHỐI 10

I. PHẦN CHUNG (8 điểm)

Câu Nội dung Điểm số
Câu 1

(1đ)

Tìm tất cả các tập  sao cho

.

.

. , suy ra

, ,,

0,25

0,25

0,5

Câu 2

(2đ)

1. Tìm các hệ số  biết đồ thị của  có đỉnh .

. Ta có

.Giải ra

2.Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số

.Bảng biến thiên đúng

.Vẽ đồ thị đúng

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

Câu 3

(2đ)

1.Giải phương trình

.

vô nghiệm

2. Giải phương trình

.Đặt

ĐS :

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4

(2đ)

1Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.Tìm tọa độ điểm D sao cho AGCD là hình bình hành.

.Trọng tâm

.ĐK AGCD là hình bình hành

.

.

2.Chứng minh tam giác ABC cân. Tính diện tích tam giác ABC.

..Suy ra tam giác ABC cân tại A

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

II. PHẦN CHỌN (2 điểm)

Câu Nội dung Điểm số
Câu VA

(2đ)

1.Giải hệ phương trình

hoặc   .

Vậy hệ có hai nghiệm : (-3, 2) ; (2, -3)

2. Cho a, b, c > 0. Chứng minh : .

Cho a, b, c > 0  . Theo bất đẳng thức AM-GM ta có :

;    ;

Nhân các bđt cùng chiều dương    (đpcm)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,75

0,25

Câu VIA

(1đ)

Tính  và

. =  = 44

. =  =

0.5

0,5

Câu VB

(2đ)

1.Giải hệ phương trình

  • Đk :  . Đặt u = ; v =   ,
  • Hệ   hoặc   (thỏa đk)

Hệ đã cho có 4 nghiệm :   hoặc

2. Cho phương trình   .Tìm  và  để phương trình nghiệm đúng với mọi .

.

.ĐK

.Giải ra  và

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu VIB

(1đ)

Chứng  minh .

0,25

0,25

0,25

0,25

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND