ai Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Hòa Bình tỉnh Đồng Tháp | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10, Điểm thi lớp 10 Đồng tháp 2016 » Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Hòa Bình tỉnh Đồng Tháp

Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Hòa Bình tỉnh Đồng Tháp

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Hòa Bình tỉnh Đồng Tháp

Điểm thi lớp 10 năm 2016  Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012 2013 trường THPT Hòa Bình tỉnh Đồng Tháp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

ĐỒNG THÁP                                                           Năm học: 2012-2013

Môn thi: TOÁN - Lớp 10

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Ngày thi: 20/12/2012

ĐỀ ĐỀ XUẤT

(Đề gồm có 01 trang)

Đơn vị ra đề: Trường THCS và THPT HÒA BÌNH

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm)

Câu I: (1,0 điểm) Xác định tập hợp sau và biểu diễn trên trục số.

(– 7; 5]  [3; 8]

Câu II: (2,0 điểm)

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ và tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng:

f(x) = 3x + 1 và g(x) = 2x – 3

b) Xác định hàm số bậc hai y = ax2 – 4x + c, biết đồ thị của hàm số có trục đối xứng x = 2 và cắt trục hoành tại điểm A(3; 0)

Câu III: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a)  ;                      b)

Câu IV: (2,0 điểm)

a) Cho (1; – 2); (– 3; 0); (4; 1). Hãy tìm tọa độ của  = 2 – 3 +

b) Cho tam giác ABC. Các điểm M(1; 1); N(2; 3); P(0; – 4) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.

II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

1. Theo chương trình chuẩn

Câu Va (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình sau:

2) Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi là 32. Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Câu VIa (1,0  điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(2; 4) và B(1; 1). Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC vuông cân tại B.

2. Theo chương trình nâng cao

Câu Vb (2,0  điểm)

1) Giải hệ phương trình sau:                 

1)      Tìm tập xác định và xét sự biến thiên của hàm số: y =

Câu Vb (1,0 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1; 3) và B(5; 1). Tìm tọa độ điểm I thỏa mãn

. HẾT.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

ĐỒNG THÁP                                                          Năm học: 2012-2013

Môn thi: TOÁN – Lớp 10

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT

(Hướng dẫn chấm gồm có 03  trang)

Đơn vị ra đề: Trường THCS và THPT HÒA BÌNH

Câu Nội dung yêu cầu Điểm
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm)
Câu I

(1,0 đ)

(– 7; 5]  [3; 8] = [3; 5]

[                   ]

3                   5

0,5đ

0,5đ

Câu II

(2,0 đ)

a) f(x) = 3x + 1 và g(x) = 2x – 2

y                y = 3x +1

4

y = 2x – 2

1

O  1                                         x

-2

H

H( – 3; – 8)

0,75đ

0,25đ

Ta có:  = 2 a = 1

Đồ thị đi qua điểm A(3; 0) nên ta có:

32 – 4.3 + c = 0 c = 3.

Vậy: y = x2 – 4x + 3

0,25đ

0,25đ

0,5đ

Câu III

(2,0 đ)

a) Điều kiện: x  – 1

2x2 = 8 x = 2

Vì x = – 2 không thỏa điều kiện nên nghiệm của phương trình là x = 2

0,25đ

0,5đ

0,25đ

b) Điều kiện: x

4x – 9 = 4x2 – 20x + 25

4x2 – 24x + 34 = 0

So với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là: x =

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu IV

(2,0 đ)

Ta có: 2 = (2; – 4); – 3(– 9; 0); (4; 1)

(– 3; – 3)

0,5đ

0,5đ

Áp dụng tính chất hình bình hành ta được A(1; – 2); B(– 1; – 6); C(3; 8)
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu Va (2,0 đ)

1)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (– 2; – 2)

0,5đ

0,25đ

0,25đ

2) Gọi x, y là kích thước hình chữ nhật ta có:

x + y = 16 (không đổi)

0,25đ
Suy ra: S = x.y lớn nhất khi x = y = 8 0,25đ
S = 8.8 = 64 cm2 0,25đ
Vậy tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi là 32 thì hình vuông cạnh bằng 8 có diện tích lớn nhất. 0,25đ
Câu VIa

(1,0 đ)

Giả sử C(x; y). Để ABC vuông cân tại B ta phải có:

0,25đ
0,25đ
0,25đ
Giải hệ phương trình trên ta tìm được hai điểm thỏa mãn đề bài C(4; 0) và C’(– 2; 2) 0,25đ
2. Theo chương trình nâng cao
Câu Vb (2,0 đ)

1) 0,5đ
0,25đ
Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm 0,25đ
2) Tập xác định của hàm số: D = [– 2; 2] 0,25đ
+ Khi x  [– 2; 0] hàm số đồng biến

+ Khi x  (0; 1] hàm số nghịch biến

+ Khi x (1; 2] hàm số đồng biến

0,75đ
Câu Vb

(1,0 đ)

Ta có:

(– 4; 2)

0,5đ
Để  thì (4; – 2) 0,5đ
Vậy I(– 4; 2) 0,25đ

¯Lưu ý: Học sinh có cách giải khác đúng, hợp logic vẫn đạt điểm tối đa..

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Hòa Bình tỉnh Đồng Tháp
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND