ai Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Nguyễn Du tỉnh Đồng Tháp | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10, Điểm thi lớp 10 Đồng tháp 2016 » Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Nguyễn Du tỉnh Đồng Tháp

Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Nguyễn Du tỉnh Đồng Tháp

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Nguyễn Du tỉnh Đồng Tháp

Điểm thi lớp 10 năm 2016 tqz1311995274 Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012 2013 trường THPT Nguyễn Du tỉnh Đồng Tháp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

ĐỒNG THÁP                                               Năm học: 2012-2013

Môn thi: TOÁN- Lớp 10

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Ngày thi: 20/12/2012

ĐỀ ĐỀ XUẤT

(Đề gồm có 01 trang)

Đơn vị ra đề: THPT NGUYỄN DU

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7điểm)

Câu I: (1 điểm)

Cho tập hợp A = [ 4 ; 2012] ; B = (-3; 6). Tìm các tập hợp sau :

1. AB                                                 2.  A B

Câu II: (2điểm)

 1. Cho parabol (P) y = ax2 -2x + c có trục đối xứng là x = 1 và đi qua điểm
  M (- 1; 2). Hãy xác định parabol (P)?
 2. Tìm giao điểm của đường thẳng d : y = x + 1  và parapol (P): y = x2 –  3x +  4

Câu III: (2 điểm)

 1. Giải phương trình sau:
 2. Giải phương trình :

Câu IV: (2điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(-1; 4); B(5; 2)

 1. Tìm toạ độ điểm C sao cho tam giác ABC có trọng tâm G( 1; -1).
 2. Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành
 1. I. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
 2. 1. Theo chương trình chuẩn

Câu Va (2điểm)

1. Giải hệ phương trình sau (không dùng máy tính )

2. Cho a, b là hai số dương. .Chứng minh

Câu VIa: (1 điểm)

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(–1; 1); B(1; 3) C(– 4; – 5). Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục hoành sao cho BD  AC

 1. 2. Theo chương trình nâng cao

Câu VIb : (2điểm)

 1. Giải hệ phương trình

2. Định m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa : x12 + x22 = 8

Câu Vb : (1điểm)

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(–1; 1); B(1; 3) C(– 4; – 5). Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục hoành sao cho BD  AC

HẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

ĐỒNG THÁP                                              Năm học: 2012-2013

Môn thi: TOÁN- Lớp 10

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT

(Hướng dẫn chấm gồm có 02  trang)

Đơn vị ra đề: THPT THPT NGUYỄN DU

I. PHẦN CHUNG : 7 điểm
Câu Ý Nội dung Điểm
I Cho tập hợp A = [ 4 ; 2012] ; B = (-3; 6). Tìm các tập hợp sau 1,0
1 AB = (- 3 ; 4 ] 0.5
2 A B = [ 6 ; 2012 ] 0.5
II 2.0
1 Cho parabol (P) y = ax2 -2x + c có trục đối xứng là x = 1 và đi qua điểm
M (- 1; 2). Hãy xác định parabol (P)?
1,0
 • Ta có :
 • Thay M (- 1; 2) vào (P) ta được c = -1
 • Vậy (P) : y = x2 -2x – 1
0.25

0.25

0.5

2 Tìm giao điểm của đường thẳng d : y = x + 1và parapol (P):y = x2 – 3x +  4 1,0
 • Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) là nghiệm phương trình  x2 –  3x +  4 = x + 1   (1)
 • Giải pt (1) ta được nghiệm x = 1 ; x = 3
 • Vói x = 1 thì y = 2 , với x = 3 thì y = 4
 • Vậy tọa độ giao điểm là ( 1 ;2) ; (3 ; 4 )
0.25

0.25

0.25

0.25

III 2.0
1 Giải phương trình sau: 1,0
 • Pt đưa về :   (1)
 • Đk :
 • Bình phương 2 vế (1)  ta được pt :
 • Thử lại chỉ có x = 7 là nghiệm của (1)

0.25

0.25

0.25

0.25

2 Giải phương trình : 1,0
 • Đặt t = x2 – 2x
 • Pt trở thành:  t2 + 5t + 4 = 0 t1 = – 1 ; t2 = – 4
 • Với t1 = – 1 x2 – 2x = – 1 x = 1
 • Với t2 = – 4 x2 – 2x = – 4 : pt vô nghiệm
 • Vậy pt có 1 nghiệm x = 1
0.25

0.25

0.25

0.25

IV Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(-1; 4); B(5; 2) 2.0
1 Tìm toạ độ điểm C sao cho tam giác ABC có trọng tâm G( 1; -1). 1,0
 • Ta có :
 • Vậy G(- 1 ; – 9 )

0.5

0.5

2 Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành 1,0
 • ;
 • Để ABCD là hbh khi và chỉ khi :
 • Vậy tọa độ điểm D ( -7 ;- 7)
0.25

0.25

0.25

0.25

II PHẦN RIÊNG : 3 điểm
1.Theo chương trình chuẩn
v.a 2.0
1 Giải hệ phương trình sau (không dùng máy tính ) 1.0
 • Ta có :

….

 • Vậy hệ pt có nghiệm là (1 ; 2 )

0.5

0.25

0.25

2 Cho a, b là hai số dương. .Chứng minh 1.0
 • Áp dụng bđt co-si
 • Từ (1) và (2) :

0.25

0.25

0.5

VI.a Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(–1; 1); B(1; 3) C(– 4; – 5). Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục hoành sao cho BD  AC 1.0
 • DOxD(x;0)
 • BD  ACx = 7
 • Vậy tọa độ D= (7 ; 0 )
0.25

0.25

0.25

0.25

2.Theo chương trình nâng cao
V.b 2.0
1 Giải hệ phương trình 1.0
 • Hpt
 • Đặt S = x +y ; P = xy . khi đó hệ trở thành
  • : hệ vô nghiệm
  • Vậy hệ pt có 2 nghiệm  là (2 ; 3 ) ; (3 ; 2 )

  0.25

  0.25

  0.25

  0.25

  2 Định m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa : x12 + x22 = 8 1.0
  • Pt có 2 nghiệm phân biệt :
  • Đl vi-et: x1 + x2 = 2 (m – 1) ; x1.x2 =  m2 – 3 m)
  • So với điều kiện, ta được  m = 2
  0.25

  0.25

  0.25

  0.25

  VI.b Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(–1; 1); B(1; 3) C(– 4; – 5). Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục hoành sao cho BD  AC 1.0
  • DOxD(x;0)
  • BD  ACx = 7
  • Vậy tọa độ D= (7 ; 0 )
  0.25

  0.25

  0.25

  0.25

  Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì được đủ điểm từng phần như trong đáp án quy định.

  HẾT

  dap an de thi vao lop 10 nam 2015

  Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đáp án đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm 2012-2013 trường THPT Nguyễn Du tỉnh Đồng Tháp
  © 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

  Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

  Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016  Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND