ai Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 các tỉnh thành | Đáp án đề Thi Lớp 10 Chính Thức

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án đề thi lớp 10 chính thức » Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 các tỉnh thành

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 các tỉnh thành

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 các tỉnh thành

11) Tiếp tục cập nhật.
10) Đề thi vào lớp 10 trung học THực Hành, ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2013-2014.
Câu 1:  Cho phương trình :

x2−(2m−3)x+m2−2m+2=0

   ( m là tham số )
1)  Tìm m để phương trình có một nghiệm là -1. Tìm nghiệm còn lại.
2)  Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 thỏa Điểm thi lớp 10 năm 2016 icon mad Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 các tỉnh thành 21+x22+x1+x2=2.

Câu 2: Cho hàm số :

y= −x22(P)vày=mx−4(D)

  với  m≠0.
1) Khi m=1 , hãy vẽ (P) và (D) cùng trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (P)bằng phép tính.
2)  Tìm m để (P) , (D)  và (D′) :y=x+12  đồng quy.

Câu 3: Cho biểu thức :

P=3x+5x√ −11x+x√ −2−x√ −2x√ −1+2x√ +2−1

  với x≥0vàx≠1.
1)   Rút gọn P.
2)   Tìm x để P nhận giá trị nguyên.

Câu 4: Giải hệ phương trình : {x2+4x+y=0(x+2)4+5y=16.

Câu 5: Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC ) có đường cao AH . Vẽ đường tròn (O) đường kính AB cắt AC tại N. Gọi E là điểm đối xứng của H qua AC , EN cắt AB tại M và cặt (O) tại điểm thứ hai D .
1)  Chứng minh AD = AE.
2)  Chứng minh HA là phân giác của góc MHN.
3)  Chứng minh:
a/  5 điểm A , E , C , M , H thuôc đường tròn (O1).
b/  3 đường thẳng CM , BN , AH đồng quy.
4)  DH cắt (O1) tại điểm thứ hai Q. Gọi I , K lần lụợt là trung điểm của DQ và BC . Chứng tỏ I thuộc đường tròn (AHK).
9) Đề thi vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang năm học 2013-2014 (Toán chung, ngày 15/6/2013). Download.

8) Đề thi vào lớp 10 chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh năm học 2013-2014

Câu 1. Cho biểu thức P=(8x√−3+2x√−1x√+3)(xx√+1x√+1+x√−10)
a. Tìm điều kiện của x để biểu thức P có nghĩa và rút gọn P.
b. Tìm các giá trị của x để P=30.
Câu 2. Cho phương trình 3×2+2(m−1)x−(2m+1)=0 (m là tham số).
a. Giải phương trình khi m=−1.
b. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn (x1+1)(x2+1)=x21x2+x22x1+2.
Câu 3.
a. Giải phương trình x−1−−−−√+4x+1−−−−−√=4.
b. Giải hệ phương trình {4xy2−2x2y=x−2y2x3−x−8y+3=0
Câu 4. Cho tam giác nhọn ABC có AB<AC và AH vuông góc với BC tại H. Gọi D,E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB,AC. Đường thẳng DE cắt tia CB tại S.
a. Chứng minh rằng ADHE và BCED là các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn.
b. Đường thẳng SA cắt đường tròn đường kính AH tại M (M khácA). Các đường thẳng BM và ACcắt nhau tại F. Chứng minh FA.FC+SB.SC=SF2.
Câu 5. Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng

b2+c2−a2bc+c2+a2−b2ac+a2+b2−c2ab>2

7) Đề thi vào lớp 10 chuyên toán Lê Hồng Phong Nam Định năm học 2013-2014. 

Điểm thi lớp 10 năm 2016 lehongphong nam dinh Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 các tỉnh thành

6) Đề thi vào lớp 10 chuyên tỉnh Quảng Nam năm 2013-2014. Download.

5) Đề thi vào lớp 10 
môn Toán chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm học 2013 – 2014 (vòng 2, ngày 9/6/2013)

 Câu 1:

1) Giải hệ phương trình:

{x3+y3=1+y−x+xy7xy+y−x=7

2) Giải phương trình:

x+3=1−x2−−−−−√+3x+1−−−−√+1−x−−−−√.

Câu 2:
1) Giải phương trình nghiệm nguyên ẩn x,y:

5×2+8y2=20412.

2) Với x,y là các số thực dương thỏa mãn x+y≤1, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P=(1x+1y)1+x2y2−−−−−−−√.

Câu 3:
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) có trực tâm H. Gọi P là điểm nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC sao cho P khác B, C, H và nằm trong tam giác ABC. PB cắt (O) tại Mkhác B, PC cắt (O) tại N khác C. BM cắt AC tại E, CN cắt AB tại F. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AME và đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF cắt nhau tại Q khác A.
1) Chứng minh M,N,Q thẳng hàng.
2) Giả dụ AP là phân giác MANˆ. Chứng minh PQ đi qua trung điểm của BC.

Câu 4:
Giả dụ dãy số thực có thứ tự x1≤x2≤….≤x192 thỏa mãn điều kiện

{x1+x2+x3+…+xn=0|x1|+|x2|+…+|x192|=2013

Hãy chứng minh

x192−x1≥201396.


4) Đề thi môn Toán vào lớp 10 chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm học 2013 – 2014 (vòng 1, ngày 8/6/2013)

Câu 1:
1) Giải phương trình

3x+1−−−−−√+2−x−−−−√=3.

2) Giải hệ phương trình

⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪x+1x+y+1y=9214+32(x+1y)=xy+1xy.

Câu 2:
1) Giả dụ a,b,c là các số thực khác 0 thỏa mãn đẳng thức (a+b)(b+c)(c+a)=8abc. Chứng minh rằng:

ab+c+bc+a+ca+b=34+ab(a+b)(b+c)+bc(b+c)(c+a)+ca(c+a)(a+b).

2) Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương có 5 chữ số abcde¯¯¯¯¯¯¯¯ sao cho abc¯¯¯¯¯−(10d+e) chia hết cho 101?

Câu 3:
Cho △ABC nhọn nội tiếp (O) với AB<AC. Đường phân giác của ∠BAC cắt (O) tại D≠A. Gọi Mlà trung điểm của AD và E là điểm đối xứng với D qua O. Giả dụ (ABM) cắt AC tại F. Chứng minh rằng
1)△BDM∼△BCF
2)EF⊥AC.

Câu 4: Giả sử a,b,c,d là các số thực dương thỏa mãn abc+bcd+cad+bad=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của:

P=4(a3+b3+c3)+9d3.

3) Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2013 – 2014 (dành cho thí sinh chuyên Toán Tin)

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thi chuye su pham ha noi 2013 lop 10 vong2 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 các tỉnh thànhCâu 1: (2,5 điểm)
1, Các số thực a,b,c đồng thời thỏa mãn 2 đẳng thức :
i) (a+b)(b+c)(c+a)=abc.
ii) (a3+b3)(b3+c3)(c3+a3)=a3b3c3.
Chứng minh rằng abc=0
2, Các số thực dương a,b thỏa mãn ab>2013a+2014b. Chứng minh bất đẳng thức:

a+b>(2013−−−−√+2014−−−−√)2

Câu 2: (2 điểm)
Tìm tất cả các cặp số hữu tỉ (a;b) thỏa mãn hệ phương trình:

{x3−2y3=x+4y6x2−19xy+15y2=1

Câu 3: (1 điểm)

Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu Sn là tổng n số nguyên tố đầu tiên. CHứng minh rằng tr0ng dãy số S1,S2,… không tồn tại 2 số chính phương liên tiếp.
Câu 4: (2,5 điểm)
Tam giác ABC không cân nội tiếp (O), BD là phân giác góc ABC. Đường thẳng BD cắt (O) tại điểm thứ 2E. Đường tròn (O1) đường kính DE cắt (O) tại điểm thứ 2 F
1. Chứng minh đường thẳng đối xứng với đường thẳng BF qua đường thẳng BD đi qua trung điểm AC.
2. Biết tam giác ABC vuông tại B. BACˆ=60o và bán kính (O) bằng R, tính bán kính (O1) theo R.

Câu 5: (1 điểm)

Độ dài 3 cạnh tam giác ABC là 3 số nguyên tố, chứng minh điện tích tam giác ABC không phải là số nguyên.
Câu 6: (1 điểm)
a1,a2,..a11 là các số nguyên dương lớn hơn hay bằng 2, đôi một khác nhau và thỏa mãn a1+a2+..+a11=407. Tồn tại hay không số nguyên dương n sa0 cho tổng các số dư của các phép chia ncho 22 số a1,a2,…a11,4a1,…4a11 bằng 2012.

2) Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm học 2013 – 2014 (dành cho mọi thí sinh)
Câu 1: (2,5 điểm)
1. Cho biểu thức :

Q=(a−ba√+b√)3+2aa√+bb√3a3+3bab−−√+ab−−√−aaa√−ba√.

Với a,b>0,a≠b. Chứng minh giá trị của Q không phụ thuộc vào a,b.
2. Các số thực a,b,c thỏa mãn a+b+c=0, chứng minh đẳng thức:

(a2+b2+c2)2=2(a4+b4+c4).

Câu 2: (2 điểm)
Cho Parabol (P) : y=x2 và đường thẳng (d) : y=−mx+12m2 (Tham số m≠0)
1. Chứng minh rằng với mỗi m≠0, (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.
2. Gọi A(x1;y1),B(x2;y2) là 2 giao điểm đó, tìm giá trị nhỏ nhất của M=y21+y22.

Câu 3: (1,5 điểm)
Giả sử a,b,c là các số thực, a≠b sa0 ch0 2 phương trình x2+ax+1=0,x2+bx+c=0 có nghiệm chung và 2 phương trình x2+x+a=0,x2+cx+b=0 có nghiệm chung. Tính a+b+c.

Câu 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC không cân, có 3 góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AA1,BB1,CC1 cắt nhau ở H, A1C1 cắt AC tại D. X là giao điểm thứ 2 của BD và (O).
1. Chứng minh DX.DB=DC1.DA1.
2. Gọi M là trung điểm AC, chứng minh DH⊥BM.

Câu 5: (1 điểm)
Các số thực x,y,z thỏa mãn:

{x+2011−−−−−−−√+y+2012−−−−−−−√+z+2013−−−−−−−√=y+2011−−−−−−−√+z+2012−−−−−−−√+x+2013−−−−−−−√y+2011−−−−−−−√+z+2012−−−−−−−√+x+2013−−−−−−−√=z+2011−−−−−−−√+x+2012−−−−−−−√+y+2013−−−−−−−√

Chứng minh rằng x=y=z.

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thi chuye su pham ha noi 2013 lop 10 Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 các tỉnh thành


1) Đề tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Toán Phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc Gia TP. HCM năm học 2013 – 2014

Câu 1:
Cho phương trình: x2−4mx+m2−2m+1=0(1) với m là tham số.
a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 phân biệt. Chứng minh rằng khi đó hai nghiệm không thể trái dấu nhau.
b) Tìm m sao cho |x1−−√−x2−−√|=1.

Câu 2:
Giải hệ phương trình:

⎧⎩⎨3×2+2y+1=2z(x+2)3y2+2z+1=2x(y+2)3z2+2x+1=2y(z+2).

Câu 3:
Cho x,y là hai số không âm thỏa mãn x3+y3≤x−y.
a) Chứng minh rằng: y≤x≤1.
b) Chứng minh rằng: x3+y3≤x2+y2≤1.

Câu 4:
Cho M=a2+3a+1 với a là số nguyên dương.
a) Chứng minh rằng mọi ước của M đều là số lẻ.
b) Tìm a sao cho M chia hết cho 5. Với những giá trị nào của a thì M là lũy thừa của 5.

Câu 5:
Cho ΔABC có góc A=60o. Đường tròn (I) nội tiếp tam giác tiếp xúc với các cạnh BC,CA,AB lần lượt tại D,E,F. Đường thẳng ID cắt EF tại K, đường thẳng qua K song song BC cắt AB,AC lần lượt tại M,N.
a) Chứng minh rằng IFMK và IMAN là tứ giác nội tiếp.
b) Gọi J là trung điểm BC. Chứng minh A,K,J thẳng hàng.
c) Gọi r là bán kính đường tròn (I) và S là diện tích tứ giác IEAF. Tính S theo r và chứng minh SIMN≥S4.

Câu 6:
Trong một kì thi, 60 thí sinh phải giải 3 bài toán. Khi kết thúc kì thi, người ta nhận thấy rằng: với hai thí sinh bất kì luôn có ít nhất một bài toán mà cả hai thí sinh đó đều giải được. Chứng minh rằng:
a) Nếu có một bài toán mà mọi thí sinh đều không giải được thì phải có một bài toán khác mà mọi thí sinh đều giải được.
b) Có một bài toán mà có ít nhất 40 thí sinh giải được.

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 các tỉnh thành
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND