ai Đáp án đề thi môn lịch sử lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2012 | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10, Điểm thi lớp 10 Nghệ an 2016, Điểm thi miền trung » Đáp án đề thi môn lịch sử lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2012

Đáp án đề thi môn lịch sử lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2012

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đáp án đề thi môn lịch sử lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2012

I. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1 (2,0 điểm):Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tại sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Câu 2 (2,0 điểm):Hãy nêu các sự kiện về diễn biến Cách mạng tháng Tám năm 1945, để làm rõ: Cách mạng tháng Tám lan nhanh trong cả nước như một “dây thuốc nổ”.

Câu 3 (3,0 điểm):

a)    Vì sao năm 1965, Mĩ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”?

b)   Trình bày:

Nội dung chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ  đã thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1965 – 1968);

Những thắng lợi trên mặt trận quân sự của quân và dân miền Nam trong chiến đấu chống  “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

So sánh chiến lược “chiến tranh cục bộ” với chiến lược “chiến tranh đặc biệt” để thấy rõ sự giống và khác nhau của hai chiến lược này.

II. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI.

Câu 4. (3,0 điểm):

Vì sao Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa? Nội dung và những thành tựu của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến năm 2000.

Câu 1 (2,0 điểm):

Nội dung Điểm
*Nội dung:

- Tháng nhất 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng CSVN.

- Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt…

* Tại sao…

- Sự ra đời của Đảng là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở VN trong thời đại mới.

- Chứng tỏ giai cấp vô sản VN đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng VN.

- Từ đây, cách mạng VN thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân.

- Từ đây, cách mạng VN là một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới.

- Là bước chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc VN.

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

Câu 2 (2,0 điểm)

Nội dung Điểm
-14/8/1945: Tuy chưa nhận được lện tổng khởi nghĩa nhưng ở một số địa phương do thời cơ đến đã tiến hành khởi nghĩa sớm.

- 16/8/1945: Một đơn vi giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào về giải phóng Thái Nguyên.

- 18/8/1945: 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

- 19/8/1945: Nhân dân Thủ đô Hà Nội giành được chính quyền.

- 23/8/1945: Nhân dân Huế giành được chính quyền

- 18/8/1945: Nhân dân Sài Gòn giành được chính quyền

- 28/8/1945: Cách mạng thánh Tám thành công trong cả nước.

- Chỉ trong vòng 15 ngày (từ 14-28/8/1945) cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công nhanh chóng trong cả nước

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 3 (3,0 điểm)

Nội dung Điểm
* Vì sao:…

- Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ đã chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”

*Nội dung:

- Được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn, lúc cao nhất (năm 1969) lên gần 1,5 triệu quân.

- Dựa vào ưu thế quân sự, với quân số đông, vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, Mĩ vừa mới vào miền Nam đã cho quân mở ngay cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn cứ của quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi).

- Mở liên tiếp 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô: 1965-1966, 1966-1967 bằng hàng loạt cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”.

* Những thắng lợi trên mặt trận quân sự:

- 18/8/1965 quân dân ta đã đẩy lùi cuộc hành quân của địch đánh vào Vạn Tường (Quảng Ngãi), loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên, bắn cháy 22 xe tăng và xe bọc thép, hạ 13 máy bay. Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào “tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

- Mùa khô thứ nhất (đông – xuân 1965-1966): Với 72 vạn quân (22 vạn quân Mĩ), địch mở đợt phản công với 5 cuộc hành quân tìm diệt lớn nhất… với mục tiêu đánh bại quân chủ lực giải phóng.

- Mùa khô thứ hai (đông – xuân 1966-1967): lực lượng tăng lên hơn 98 vạn quân (44 vạn quân Mĩ và đồng minh), mở đợt phản công với 3 cuộc hành hành quân lớn “tìm diệt” và “bình định”…nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta.

- Kết quả sau hai mùa khô trên toàn miền Nam, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đẫu hơn 24 vạn quân địch, bắn rơi và phá hủy hơn 2700 máy bay, phá hủy hơn 2200 xe tăng và xe bọc thép, hơn 3400 ô tô.

- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 …buộc Mĩ thừa nhận thất bại của “chiến tranh cục bộ”.

*So sánh:….

- Giống nhau: đều là chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới (Mĩ), mang tính chất phi nghĩa.

- Khác nhau:+ Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là người Việt đánh người Việt dưới sự chỉ huy của người Mĩ.

+ Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là người Mĩ và quân chư hầu đã trực tiếp tham chiến ở Việt Nam. Mĩ còn mở chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

Câu 4 (3,0 điểm):
Nội dung Điểm
*Vì sao: …

- Từ năm 1959, Trung Quốc đã lâm vào tình trạng đầy biến động và kéo dài tới 20 năm (1959-1978)

- Khởi đầu là việc đề ra đường lối “ba ngọn cờ hồng”… hậu quả là nền kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng…

- Sau đó, trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước xuất hiện bất đồng về đường lối và tranh giành quyền lực, đỉnh cao là cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản” (từ tháng 5/1966…) đã gây nên tình trạng hỗn loạn để lại những thảm họa nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc.

*Nội dung:

- 12/1978, TW Đảng CS Trung Quốc đã đề ra đường lối mới mở đầu công cuộc cải cách kinh tế, xã hội của đất nước.

- Chủ trương xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa đưa Trung Quốc thành m,ột quốc gia giàu mạnh, văn minh.

* Những thành tựu:

- Sau hơn 20 năm cải cách, nền kinh tế phát triển nhanh chóng với tốc độ cao nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hàng năm 9,6%, đứng hàng thứ 7 thế giới.

- Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt: Từ năm 1978-1997 thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng từ 133,6 lên 2090 ND tệ, ở thành phố tăng từ 343,4 lên ND 5163 tệ

- Về đối ngoại: thu được nhiều kết quả, góp phần củng cố địa vị đất nước trên trường Quốc tế.

+ Lần lượt bình thường hóa quan hệ với Liên Xô (cũ), Mông Cổ, Việt Nam… và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với hầu hết các nước trên thế giới.

+ Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông 1997 và Ma Cao 1999.

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Một nhận xét

  1. nguyen thi dung nói:

    ko biet co dung ko,toi viet den 12h moi dc ngu do

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đáp án đề thi môn lịch sử lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2012
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND