ai Đề thi – đáp án vào lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 2011-2012 – môn Địa Lý | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10 » Đề thi – đáp án vào lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 2011-2012 – môn Địa Lý

Đề thi – đáp án vào lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 2011-2012 – môn Địa Lý

Share bài viết lên Link hay share link hay
Sở giáo dục & đào tạo

Hải Dương

Kì thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên nguyễn trãi -  năm học 2011- 2012

Môn THI : địa lí

Thời gian làm bài 150 phút

Ngày thi 30 tháng 6 năm 2011

( Đề thi gồm 01 trang )

Câu 1 ( 1,0 điểm ):

a. Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh quay xung quanh Mặt Trời ? Kể tên các hành tinh đó ?

b. Trái Đất nằm ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời? Nêu ý nghĩa của vị  trí đó ?

Câu 2 ( 2,0 điểm ):

Dựa vào át lát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy nêu các đặc điểm chính của địa hình nước ta ? Quá trình hình thành và biến đổi địa hình  nước ta chịu tác động của những nhân tố nào?

Câu 3 ( 2,0 điểm ):

Phân tích ảnh hưởng của nguồn lao động nước ta đối với sự phát triển kinh

tế – xã hội?

Câu 4( 3,0 điểm ) Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây ( nghìn ha )

Năm

Các nhóm cây

1990 2002
Tổng số 9 040,0 12 831,4
Cây lương thực 6 474,6 8 320,3
Cây công nghiệp 1 199,3 2 337,3
Cây thực phẩm cây ăn quả cây khác 1 366,1 2 173,8

a. Hãy vẽ biểu đồ hình tròn  thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây của nước ta qua hai năm 1990 và 2002.

b. Qua biểu đồ hãy rút ra nhận xét cần thiết.

Câu 5  ( 2,0 điểm):

Dựa vào trang 20 át lát địa lý Việt Nam, hãy lập bảng cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm 2000, 2005, 2007.  Kể tên bốn ngư trường trọng điểm của nước ta ?

Giải thích vì sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh lớn để phát triển  ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ?

——————–Hết ——————

(Thí sinh được sử dụng át lát Địa lí Việt Nam tái bản, chỉnh lí và bổ sung

từ  năm 2009 để làm bài )

Họ và tên thí sinh……………………………………… Số báo danh……………………………….

Chữ ký của giám thị 1……………………………. Chữ ký của giám thị 2…………………….

Sở giáo dục & đào tạo

Hải Dương

Hướng dẫn chấm và biểu điểm

Kì thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên nguyễn trãi -  năm học 2011- 2012

Môn thi : địa lí

Ngày thi 30 tháng 6 năm 2011

Câu 1 ( 1điểm):

ý chính Nội dung cần đạt Điểm
a.  0,5 đ - Trong hệ Mặt Trời có 8 hành tinh quay xung quanh Mặt Trời 0.25
- Đó là : Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Thiên Vương, Hải Vương 0.25
b.  0,5 đ - Trái Đất nằm ở vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần Mặt Trời 0.25
- ý nghĩa : ở vị trí đó Trái Đất nhận được ánh sáng và nhiệt độ vừa đủ để sinh vật trên Trái đất có thể tồn tại và phát triển. 0.25

Câu 2 ( 2điểm ):

ý chính Nội dung cần đạt Điểm
-Đặc điểm chính của

địa hình nước ta:

1,0 đ

- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam (đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp )…. 0.25
- Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên mạnh mẽ và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau thấp dần từ nội địa ra biển. 0.25
- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa 0.25
- Địa hình nước ta chịu tác động mạnh mẽ của con người. 0.25
-Nhân tố hình thành và biến đổi địa hình:

1,0 đ

- Nhân tố địa chất ( Nâng cao làm trẻ lại địa hình, cắt sẻ địa hình, bồi đắp phù sa… ) 0.25
+ Khí hậu, gió :Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa tác động tạo nên các dạng địa hình cácxtơ độc đáo, gió mang theo cuội sỏi va đập, ăn mòn các tảng đá tạo nên các nấm đá. 0.25
+Nước: ăn mòn các khối đá vôi tạo địa hình măng đá, nhũ đá, hang động. 0.25
- Con người : góp phần làm biến đổi bề mặt địa hình, làm xuất hiện nhiều dạng địa hình nhân tạo: đê, nhà cửa… 0.25
Lưu ý ( Nếu thí sinh chỉ nói được các nhân tố mà không nêu được biểu hiện cụ thể thì cho 0,75 điểm)

Câu 3 ( 2 điểm ):

ý chính Nội dung cần đạt Điểm
-ảnh hưởng tích cực

1,25 đ

+ Nước ta có nguồn lao động dồi dào nguồn lao động bổ sung hàng năm lớn ( số liệu ) Đây là điều kiên thuận lợi để đáp ứng nhu cầu lao động cho các ngành kinh tế và xuất khẩu lao động thu ngoại tệ. 0.5
+ Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp là điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển mạnh nông- lâm – ngư nghiệp. 0.25
+ Người lao động Việt Nam cần cù, sáng tạo; có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. Là điều kiện thuận lợi để tiếp thu những thành tựu của nhân loại làm giàu cho đất nước. 0.25
+ Giá nhân công rẻ là một trong những điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tạo thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động. Đồng thời góp phần phát triển đất nước. 0.25
-ảnh hưởng tiêu cực

0,75 đ

+ Thừa lao động dẫn đến thất nghiệp, gây sức ép việc làm, các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. 0.25
+ Trình độ lao động còn thấp, gây khó khăn trong việc tiếp khu khoa học – kĩ thuật, phân bố chưa hợp lí giữa các vùng và các ngành 0.25
+ Tính kỉ luật trong lao động chưa cao, thể lực hạn chế ảnh hưởng tới năng suất lao động…

0.25
(Nếu thí sinh không có số liệu minh họa thì  cho 1,75 đ)

Câu 4 ( 3 điểm ):

ý chính Nội dung cần đạt Điểm
a. Xử lí

số liệu

0,50 đ

Vẽ biểu đồ :1,50 đ

Cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây  trồng     của nước ta ( đơn vị % )

Năm

Các nhóm cây

1990 2002
Tổng số 100 100
Cây lương thực 71,6 64,8
Cây công nghiệp 13,3 18,2
Cây thực phẩm cây ăn quả cây khác 15,1 17,0

Vẽ hai biểu đồ tròn: ( Đường tròn năm 2002 lớn hơn đường tròn năm 1990) đẹp, chia đúng tỉ lệ, có tên biểu đồ, bảng chú giải,

( Nếu thí sinh vẽ hai biểu đồ bằng nhau thì cho 1,0 đ, thiếu tên biểu đồ hoặc chú giải thì trừ mỗi ý  0,25 đ, chia tỷ lệ các thành phần không đúng thì trừ  0,25 đ)

0,50

1,50

b. Nhận xét

1,00 đ

Trong cơ cấu diện tích cây trồng có sự thay đổi : 0,25
Tỉ lệ cây lương thực giảm   (dẫn chứng ) 0,25
Tỉ lệ cây công nghiệp tăng, (dẫn chứng ) 0,25
Tỉ lệ cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác tăng ( dẫn chứng ) 0,25
( Nếu thí sinh không đưa số liệu dẫn chứng thì trừ 0,25đ)

Câu 5 ( 2 điểm ):

ý chính Nội dung cần đạt Điểm
Lập bảng

0,50 đ

Bảng cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta ( đơn vị % )

Năm Tổng sản lượng Thủy sản nuôi trồng Thủy sản khai thác
2000 100 26,2 73,8
2005 100 42,8 57,2
2007 100 50,6 49,4

( Ghi chú : Nếu thí sinh tính đúng 2 năm thì cho 0,75đ, nếu đúng 1 năm thì cho 0,25đ, nếu đúng hết kết quả nhưng không lập bảng thì cho 0,75 đ)

0,50
Kể tên

các ngư trường

0,50 đ

Kể đúng tên các ngư trường (Cà Mau – Kiên Giang, Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa- Vũng Tàu, Hải Phòng- Quảng Ninh, và ngư trường quần đảo Hoàng sa, Trường sa  )

( Kể đúng 1 ngư trường thì không cho điểm, đúng 2 ngư trường cho 0,25đ, đúng 3 ngư trường cho 0,5đ, )

0,50
Giải thích.

1,00 đ

Có mạng lưới sông ngòi dày đặc, kênh rạch chằng chịt,  để phát triển ngành đánh bắt nuôi trồng  thuỷ sản n­ước ngọt, có rừng ngập mặn sinh vật phong phú thuận lợi nuôi tôm. 0.25
Bờ biển dài, nước biển ấm quanh năm, có ngư trường lớn, nhiều bãi cá, bãi tôm… 0.25
Có lực l­ượng lao động dồi dào, người dân có kinh nghiệm đánh bắt, có nhiều cơ sở chế biến 0.25
Thị tr­ường trong nư­ớc, ngoài nư­ớc đang đ­ược mở rộng 0.25

————Hết————

 Để nhận kết quả thi vào lớp 10 năm 2014 sớm nhất

Bạn soạn tin: THI têntỉnh SBD gửi 8712

Ví dụ Bạn thi vào lớp 10 tại Hà nội, SBD là 041234

Soạn tin: THI hanoi 041234 gửi 8712

dap an de thi vao lop 10 nam 2014

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đề thi – đáp án vào lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 2011-2012 – môn Địa Lý
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2014Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND