ai Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014 – Thanh Hóa | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10, Đáp án - Đề thi thử lớp 10, Điểm thi lớp 10 Thanh hóa 2016 » Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014 – Thanh Hóa

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014 – Thanh Hóa

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2014 Thanh Tân – Đề 1

Câu 1(2đ)Giải phương trình và hệ phương trình sau.

                          a.Giải phương trình; x2 -6x -7 = 0

b.Giải hệ phương trình:

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thu lop 10 toan 2014 thanh tan 1 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014   Thanh Hóa

a.Tìm điều kiện xác định và rút gọn A

b.Tính giá trị của A tại x=11+ 6 √2

Câu 3. (2 điểm)

a.Cho phương trình x2 – 2mx + m2 – m –1 =0  (1), với m là tham số.

Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm  x1,x thỏa mãn điều kiện x1(x1 + 2) + x2(x2 +2) = 10.

            b.    Cho hàm số y = ¼ x2

Xác định a, b để đường thẳng (d): y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ

bằng -2 và cắt đồ thị (P) nói trên tại điểm có hoành độ bằng 2.

Câu 4 (3 đ)

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy C thuộc (O) (C không trùng với A, B), M là điểm chính giữa của cung nhỏ AC. Các đường thẳng AM và BC cắt nhau tại I, các đường thẳng AC, BM cắt nhau tại K..

a.Chứng minh tứ giác MICK nội tiếp.

b.Chứng minh ∆ ABI cân

c.Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở N. Chứng minh đường thẳng NI là tiếp tuyến của (B, BA) và NI ⊥ MO

Câu 5(1,0 đ)

Với x ≠ 0 , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thu lop 10 toan 2014 thanh tan 5 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014   Thanh Hóa

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2014 Thanh Tân – Đề 2

Câu 1: (2.0 điểm )  Cho biểu thức :

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thu lop 10 toan 2014 thanh tan 6 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014   Thanh Hóa

. Tìm điều kiện  và rút gọn P

b. Tìm giá trị của a để P = a

Câu 2: (2đ)Giải phương trình và hệ phương trình sau.

a.Giải phương trình :       x2 + 6x – 7 = 0

b. Giải hệ phương trình :

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thu lop 10 toan 2014 thanh tan 2 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014   Thanh Hóa

Câu 3: (2điểm)

          a.  Cho phương trình bậc hai : x2 – mx + m – 1 = 0 (1)

Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn hệ thức:

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thu lop 10 toan 2014 thanh tan 3 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014   Thanh Hóa

b.Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d) đi qua điểm M (1;2) có hệ số góc k ≠ 0.

Chứng minh rằng với mọi giá trị k0. đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.

Câu  4(3 điểm) Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt B,C (O không thuộc  (d), B nằm giữa A và C). Gọi H là trung điểm của BC.

a)     Chứng minh rằng tứ giác AMON nội tiếp

b)    Chứng minh HA là tia phân giác của ∆ MHN

c)     Lấy điểm E trên MN sao cho BE song song với AM. Chứng minh HE//MC.

Câu 5(1,0 đ)

Với x ≠ 0 , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thu lop 10 toan 2014 thanh tan 5 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014   Thanh Hóa

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán 2014 – Thanh Hóa
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND