ai Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10, Đáp án - Đề thi thử lớp 10, Điểm thi lớp 10 Hà nội » Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội

Bài 1 :

1. Cho biểu thức ( 0,5 đ)

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thi thu vao lop 10 mon toan nam 2014 truong thcs dong thai tay ho ha noi 1402647844 1 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 169

2. Rút gọn biểu thức ( 0,75đ)

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thi thu vao lop 10 mon toan nam 2014 truong thcs dong thai tay ho ha noi 1402647846 2 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội

3. Tìm x nguyên để B/A có giá trị nguyên  ( 0, 75đ)

Bài 2 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình ( 2đ)

Tổng của chữ số hàng chục và hai lần chữ số hàng dơn vị của một số có hai chữ số là 18 . Nếu đổi chỗ chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì được một số mới lớn hơn số đã cho là 54 đơn vị . Tìm số đã cho ?

Bài 3 :  1.Giải hệ phương trình sau ( 0,75đ)

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thi thu vao lop 10 mon toan nam 2014 truong thcs dong thai tay ho ha noi 1402647846 3 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội

2.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P) có phương trình y = x2 và đường thẳng (d ) có phương trình y = 2mx – 2m + 3 ( m là tham số )

a)     Tìm tọa độ các điểm thuộc (P) biết tung độ của chúng bằng 2        (0,5đ)

b)    Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m .

Gọi  là tung độ giao điểm của (P) và (d) . Tìm m để Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thi thu vao lop 10 mon toan nam 2014 truong thcs dong thai tay ho ha noi 1402647846 4 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội   ( 0,75đ)

Bài 4: Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn và  góc A= 450. Vẽ các đường cao BD và CE của tam giác ABC. Gọi H là giao điểm của BD và CE.

a. Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp được trong một đường tròn.

b. Chứng minh: HD = DC

c. Tính tỉ số: DE/BC.

d. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh OA vuông góc với DE.

Bài 5Cho a, b là các số thực dương.Chứng minh rằng:

Điểm thi lớp 10 năm 2016 de thi thu vao lop 10 mon toan nam 2014 truong thcs dong thai tay ho ha noi 1402647846 5 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội

———-Hết———-

Đáp án sẽ được diemthilop10.com cập nhật sau….

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 trường THCS Đồng Thái , Tây Hồ, Hà Nội
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND