ai Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sinh năm 2010- 2011 | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10 » Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sinh năm 2010- 2011

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sinh năm 2010- 2011

Share bài viết lên Link hay share link hay

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10
QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG
NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
MÔN : SINH HỌC

Bài 1: (1,5 điểm)
Hãy giải thích vì sao:
a. Ở người, máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào có màu đỏ tươi, còn máu từ các tế bào về tim rồi tới phổi lại có màu đỏ thẫm.
b. Vận động viên muốn nâng cao thành tích thi đấu thì thường lên vùng núi cao để luyện tập trước khi dự đấu.

Bài 2: (1,5 điểm)
a. Hai tế bào sinh dưỡng của 1 loài có bộ NST 2n. Tế bào A tiến hành phân bào nguyên phân, tế bào B tiến hành phân bào giảm phân. Quan sát hoạt động NST của tế bào A tại kì giữa, kì sau của nguyên phân và tế bào B tại kì giữa, kì sau của giảm phân I có điểm gì khác nhau?
b. Một tinh bào bậc 1 có KG dị hợp tử về 3 cặp gen AaBbDd nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau tiến hành giảm phân bình thường hình thành giao tử. Tế bào này cho mấy loại giao tử? Viết kí hiệu gen trong các loại giao tử đó.

Bài 3: (1,5 điểm)
a. Có những phương pháp nào để nghiên cứu di truyền người?
b. Ở người, bệnh mù màu do gen lặn m nằm trên NST giới tính X qui định.
Một người mắc bệnh mù màu có 1 người em trai sinh đôi bình thường.
-Hai người này là sinh đôi cùng trứng hay khác trứng? Giải thích.
-Có thể xác định chính xác giới tính của người mắc bệnh k? Vì sao?

Bài 4: (1,5 điểm)
a. Nêu bản chất mối quan hệ giữa các thành phần trong sơ đồ sau:
Gen(một đoạn ADN) –> mARN –> Prôtêin –> TT
b. Ở lúa nước có bộ NST 2n = 24
-Quan sát trên tiêu bản 1 tế bào rễ lúa đang tiến hành nguyên phân tại kì giữa người ta đếm được 23 NST kép. Viết kí hiệu bộ NST của tế bào trên.
-Người ta có thể phát hiện tối đa bao nhiêu kiểu đột biến dị bội (2n + 1) ở lúa nước?

Bài 5: (2,0 điểm)
Một gen dài 5100A và có hiệu số giữa nu loại A với 1 loại nu khác bằng 10%
a. Tính SL từng loại nu và số LK H có trong gen.
b. Mạch 2 của gen có số nu loại A bằng 500 và có tỉ lệ T:X = 2:1. Hãy xác đínhl từng loại nu trên mạch 1 của gen.

Bài 6: (2,0 điểm)
Ở 1 loài thực vật, gen A quy định TT thân cao là trội hoàn toàn so với TT thân thấp. Gen B quy định TT hạt vàng là trội hoàn toàn so với TT hạt xanh. Một số cá thể có 2 cặp gen dị hợp Aa và Bb, các gen nằm trên NST thường.
a. Các cá thể này có thể có KG như thế nào?
b.Cho lai các cá thể có KG dị hợp 2 cặp gen với các cá thể khác, lập các sơ đồ lai để có ở thế hệ F1:
-Có nhiều KG và KH nhất.
-Có ít KG và KH nhất.

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sinh năm 2010- 2011
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND