ai Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013 – 2014 Môn: Toán (Có đáp án) | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10, Đáp án - Đề thi thử lớp 10, Điểm thi lớp 10 Quảng ninh 2016 » Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013 – 2014 Môn: Toán (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013 – 2014 Môn: Toán (Có đáp án)

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013 – 2014 Môn: Toán  

Câu I. ( 2,0 điểm)

1) Cho biểu thức Điểm thi lớp 10 năm 2016 De TS L10 THPT chuyen HaLong 2013 2014 Toan 1 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013  2014 Môn: Toán (Có đáp án)

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm giá trị của x để A nhận giá trị nguyên.

2) Tìm số nguyên dương n để Điểm thi lớp 10 năm 2016 De TS L10 THPT chuyen HaLong 2013 2014 Toan 2 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013  2014 Môn: Toán (Có đáp án) là số nguyên tố.

Câu II. (1,5 điểm)

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) y = x2 và đường thẳng (d): y = mx + 2.

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại 2 điểm nằm về hai phía của trục tung.

b) Giả sử đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại A(x1; y1) và B(x2; y2). Tìm giá trị của m để Điểm thi lớp 10 năm 2016 De TS L10 THPT chuyen HaLong 2013 2014 Toan 3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013  2014 Môn: Toán (Có đáp án).

Câu III. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình: Điểm thi lớp 10 năm 2016 De TS L10 THPT chuyen HaLong 2013 2014 Toan 4 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013  2014 Môn: Toán (Có đáp án)

2) Giải hệ phương trình: Điểm thi lớp 10 năm 2016 De TS L10 THPT chuyen HaLong 2013 2014 Toan 5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013  2014 Môn: Toán (Có đáp án)

Câu IV. (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O; R), đường kính AB cố định, đường kính CD thay đổi (CD # AB). Các tia BC, BD cắt tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A lần lượt ở E, F.

a) Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp.

b) Khi đường kính CD thay đổi, tìm giá trị nhỏ nhất của EF theo R.

c) Đường tròn đi qua ba điểm O, D, F và đường tròn đi qua ba điểm O, C, E cắt nhau ở G (G # O). Chứng minh ba điểm B, A, G thẳng hàng.

Câu V. (1,0 điểm)

Cho số thực x thỏa mãn 0 < x < 1. Chứng minh rằng Điểm thi lớp 10 năm 2016 De TS L10 THPT chuyen HaLong 2013 2014 Toan 6 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013  2014 Môn: Toán (Có đáp án)

 

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013 – 2014 Môn: Toán  

Điểm thi lớp 10 năm 2016 13 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013  2014 Môn: Toán (Có đáp án)Điểm thi lớp 10 năm 2016 23 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013  2014 Môn: Toán (Có đáp án)Điểm thi lớp 10 năm 2016 43 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013  2014 Môn: Toán (Có đáp án)

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2013 – 2014 Môn: Toán (Có đáp án)
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND