ai ĐỀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN | Đáp án - Đề Thi Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi lớp 10 » ĐỀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Share bài viết lên Link hay share link hay

ĐỀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Câu 1: (2,75 điểm)
1.Viết 4 PTPư thích hợp cho sơ đồ sau : Ba(NO3)2+ ? ®NaNO3+?
2.Viết các PTPư xảy ra ( nếu có)
a, Cho bột Al vào dung dịch NaCl
b, Cho một mẫu Na vào dung dịch FeCl3
c, Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 Dư
d, Sục từ từ SO2 vào nước vôi trong cho đến dư khí SO2
3.Trong tự nhiên các nguyên tố canxi và magiê có trong quặng
đôlômit:CaCO3.MgCO3. Từ quặng này, hãy trình bày phương pháp điều chế CaCO3 và MgCO3 ở dạng riêng biệt tinh khiết

Câu 2: (2,75 điểm)
1.Có 2 dung dịch NaOH nồng độ C1%(dung dịch 1) và C2%(dung dịch 2).Cần trộn chúng theo tỷ lệ khôi lượng như thế nào đẻ thu được dung dịch NaOH nồng độ C%(dung dịch 3).(không sử dụng quy tắc đường chéo)
Áp dụng bằng số: C1=3%, C2=10%, C=5%
2. Cho 10 lít hỗn hợp khí N2 và CO2(đktc) đi qua 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M, thu được 1 gam kết tủa. Xác định thành phần % (theo thể tích) của CO2 trong hỗn hợp.

Câu 3: (2,0 điểm)
Cho một dung dịch có hòa tan 16,8 gam NaOH tác dụng vơi dung dịch có hoà tan 8 gam Fe2(SO4)3, sau đó lại thêm vào dung dịch trên 13,68 gam Al2(SO4)3 . Từ những Pư này người ta thu được dung dịch A và kết tủa. Lọc nung kết tủa được chất rắn B. Dung dịch A được pha loảng thành 500 ml. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a, Xác định thành phần định tính và định lượng của chất rắn B.
b, Xác định nồng độ mol/lít của mỗi chất trong dung dịch A sau khi pha loảng.
Câu 4: (2,5 điểm)
1.Từ canxicacbua và các chất vô cơ cần thiết khác, viết các PTPư điều chế nhựa PE, etylaxetat, cao su Buna.
2.Đôt cháy hoàn toàn 18 gam chất hữu cơ A cần lượng vừa đủ 16,8 lít O2 (đktc),
thu được CO2 và hơi H2O với tỷ lệ thể tích V(CO2) :V(hơiH2O)= 3 :2. Biết tỉ khối hơi của A đối H2 là 36
a,Hãy xác định công thức phân tử của A
b,Hãy đề nghị CTCT của A . Biết rằng A có thể là Axit hoặc este.
Cho: Mg=24, Ca=40, K=39, Cu= 64, Al=27, Fe=56, S=32, Na=23, C=12, H=1, O=16.
——————————————————————–

dap an de thi vao lop 10 nam 2015
Từ khóa: , , ,

Gửi nhận xét của bạn về bài viết ĐỀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND