ai Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 tỉnh Phú Thọ | Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp 2

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đề thi học sinh giỏi cấp 2 » Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 tỉnh Phú Thọ

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 tỉnh Phú Thọ

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 tỉnh Phú Thọ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012-2013

                                  Môn: Hóa học

Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)

                       Ngày thi: 11/3/2013

 

Câu 1 Điểm thi lớp 10 năm 2016 icon sad Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 tỉnh Phú Thọ 2 điểm) Hỗn hợp khí X gồm CO2 và CH4 có thể tích 896ml(đktc) được dẫn qua C(cácbon) nung nóng dư thu được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, lấy sản phẩm hấp thụ hết và dung dịch nước vôi trong dư, thu được 7 g kết tủa. Viết ptpư và xác định tỉ khối của X so với N2.

Em làm ra d=1, 32

 

Câu2:(3 điểm)

1) Từ các chất: CaCO3, H2O, CuSO4, KClO3, FeS2. Hãy viết các pthh điều chế các chất sau:Vôi sống, vôi tôi, CuO, CuCl2, Ca(OCl)2. Cho biết các điều kiện phản và các chất xúc tác cần thiết coi như có đủ.

2)Hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X (CnH2n+2) và Y(CmH2m) đều là chất khí ở điều kiện thường. Cho 3,36 lít khí A (đktc) đi qua dung dịch nước brom dư tớiphản ứng hoàn toàn có 8 g brom phản ứng. Biết 6,72 lít hỗn hợp khí A(đktc) nặng 13 gam. Xác định CTPT của X và Y.

(C3H8 và C3H6 phải không ạ.

 

Câu 3:(3 điểm)

1) Cho 100 ml dung dịch H2SO4 20%(d=1,14g/ml) vào 400 g dd BaCl2 5,2%. Khi kết thúc phản ứng, thu được kết tủa A và dung dịch B. Tính lượng kết tủa A và nồng độ % các chất trong B.

(mBaSO4=23,3g; C%H2SO4=2,65%;C%HCl=1,49%)

2) Khi làm lạnh 900g dd NaCl bão hòa ở 90*C về 0*C thì có bao nhiêu gam tinh thể NaCl khan tách ra, biết rằng độ tan của NaCl ở 90*C là 50g và ở 0*C là 35 gam.

(mNaCl tách ra là 90 gam)

 

Câu 4:(10 điểm)

1) cho các nguyên tố: S,Mg, Al, P,O,Si,Na. Hãy sắp xếp các nguyên tố đã cho từ trái qua phải theo chiều giảm dần tính kim loại và tăng dần tính phi kim.(em không làm được bài này)

2)Cho lít khí CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M và Ba(OH)2 1,5M thu được 47,28 g kết tủa. Viết các ptpư và tìm V.

(V=5,376 lít hoặc V=12,544lít)

3)Có 2 thanh kim loại M(có hóa trị II trong hợp chất).Mỗi thanh nặng 20 gam.

a)Thanh thứ nhất được nhúng vào 100 ml dd AgNO3 0,3 M. Sau một thời gian phản ứng, lấy thanh kim loại ra, làm khô đem cân lại thấy thanh kim loại nặng 21,52 gam và nồng độ AgNO3 còn lại trong dung dịch là 0,1M. Coi thể tích dung dịch không thay đổi và lượng Ag sinh ra bám hoàn toàn vào thanh kim loại. Xác định M(M là Cu)

b)Thanh thứ 2 được nhúng vào 460 gam dd FeCl3 20%. Sau 1 thời gian phản ứng, lấy thanh kim loại ra, dd thu được có nồng độ % của MCl2 bằng nồng độ % của FeCl3 còn lại. Biết chỉ pư theo sơ đồ:

M+FeCl3—-> MCl2+FeCl2

Xác đingj khối lượng thanh M sau khi lấy khỏi dung dịch.(7,2 g)

4) Để một lượng bột Fe nặng a gam ngoài không khí, sau một thời gian thu được 12 g gồm các oxit của sắt và sắt. Cho X td với dung dịch axit HNO3 loãng dư thấy giải phóng 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Viết các pthh và tính a.(a=10,08gam)

 

Câu 5 Điểm thi lớp 10 năm 2016 icon sad Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 tỉnh Phú Thọ 2 điểm) Hỗn hợp khí Xgồm 0,1 mol C2H2 và 0,25 mol H2. Cho X vào bình kín có dung tích 5 lít không đổi, chứa xúc tác Ni. Nung nóng bình một thời gian, được hỗn hợp khí Y. Đưa bình về 27,3*C, áp suất trong bình lúc này là p atm.

1) Đốt cháy hoàn toàn Y. Tính tỉ lệ mol CO2 và H2O thu được

(nCO2:nH2O=4:7)

2) Biết rằng hiệu suất chuyển hóa của C2H2 thành C2H4 và C2H2 thành C2H6 đều là h, tỉ khối của X so với Y là 23:35.Tính h,p.(Em không làm phần này)

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 tỉnh Phú Thọ
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND