ai Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sử tỉnh quảng trị | Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp 3

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đề thi học sinh giỏi cấp 3 » Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sử tỉnh quảng trị

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sử tỉnh quảng trị

Share bài viết lên Link hay share link hay

Xem Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sử tỉnh quảng trị

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA
Khóa ngày: 18 tháng 9 năm 2012

MÔN THI: LỊCH SỬ (VÒNG 1)
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3.0 điểm)

So sánh một số điểm cơ bản về xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX theo các nội dung sau: (mục tiêu, thành phần lãnh đạo, phương thức hoạt động, lực lượng tham gia).

Câu 2 (4.0 điểm)

Trình bày tóm tắt những điều kiện về kinh tế, xã hội, tư tưởng dẫn đến sự hình thành và phát triển của phong trào yêu nước ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930, phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra theo các xu hướng chính trị nào ?

Câu 3 (3.0 điểm)

Trình bày thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vấn đề này được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào ?

Câu 4 (4.0 điểm)

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam trong ba thập niên đầu thế kỷ XX ?

Câu 5 (3.0 điểm)

Trình bày ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam ?

Câu 6 (3.0 điểm)

Qua việc tìm hiểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mĩ vào thế kỉ XVII, XVIII, em hiểu thế nào là cách mạng tư sản. Từ đó, phân tích tính chất và ý nghĩa cách mạng tư sản Pháp 1789.

dap an de thi vao lop 10 nam 2015
Từ khóa:

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sử tỉnh quảng trị
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND