ai Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2013 | Điểm Thi Lớp 10 Đà Nẵng 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm chuẩn lớp 10, Điểm thi lớp 10 chuyên, Điểm thi lớp 10 Đà nẵng 2016 » Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2013

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2013

Share bài viết lên Link hay share link hay

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2013

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT, quy định điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cụ thể như sau:

I. Đối với học sinh thuộc thành phố Đà Nẵng:

1. Môn Toán:

Tuyển 65 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 34,00 trở lên.

2. Môn Vật lý:

Tuyển 44 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 30,50 trở lên.

3. Môn Hóa học:

Tuyển 33 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 35,25 trở lên.

4. Môn Sinh học:

Tuyển 33 học sinh gồm:

+ 31 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 32,50 trở lên;

+ 02 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV2 từ 32,50 trở lên.

5. Môn Ngữ văn:

Tuyển 25 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 35,00 trở lên.

6. Môn Lịch sử:

Tuyển 10 học sinh gồm:

+ 9 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 32,50 trở lên;

+ 1 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV2 từ 32,50 trở lên.

7. Môn Địa lý:

Tuyển 10 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 33,75 trở lên.

8. Môn Tiếng Anh:

Tuyển 42 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 36,50 trở lên.

9. Môn Tin học:

Tuyển 18 học sinh gồm:

+ 15 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 27,75 trở lên;

+ 03 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển NV2 từ 27,75 trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển đối với học sinh thuộc thành phố Đà Nẵng: 280 (hai trăm tám mươi).

II. Đối với học sinh thuộc tỉnh Quảng Nam:

1. Môn Toán:

Tuyển 05 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 39,50 trở lên.

2. Môn Vật lý:

Tuyển 06 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 36,00 trở lên.

3. Môn Hoá học:

Tuyển 03 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,75 trở lên.

4. Môn Sinh học:

Tuyển 01 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 38,00 trở lên.

5. Môn Tiếng Anh:

Tuyển 03 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 37,00 trở lên.

6. Môn Tin học:

Tuyển 02 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 36,00 trở lên.

Tổng số học sinh được tuyển đối với học sinh thuộc tỉnh Quảng Nam: 20 (hai mươi).

III. Xét Tuyển thẳng:

Xét tuyển thẳng vào Lớp chuyên Ngữ văn: 01 học sinh đạt giải nhất Quốc tế trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39.

 Tổng số học sinh được tuyển vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2013-2014: 301 (Ba trăm lẻ một).


dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm 2013
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND