ai Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014 | Điểm Thi Lớp 10 Chuyên

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án - Đề thi thử lớp 10, Điểm thi lớp 10 chuyên » Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014

Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2)

Câu 1 (2 điểm).

Cho b > a > 0. Xét biểu thức: Điểm thi lớp 10 năm 2016 De thi thu chuyen SP 3 Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014

a) Rút gọn P.

b) Biết (a − 1)(b − 1)+ 2√ab = 1, hãy tính giá trị của biểu thức P.

Câu 2 (2 điểm).

Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng d: y = (m + 5)x −  m với m là tham số.

a) Chứng minh rằng d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

b) Gọi A(x1; y1), B(x2; y2) là các giao điểm của d và (P). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = |x1 − x2|.

Câu 3 (2 điểm).

Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh A, B cách nhau 150km, đi ngược chiều và gặp nhau sau 1,5 giờ. Hỏi sau khi gặp nhau bao lâu thì ô tô đến B và xe máy đến A, biết rằng vận tốc của xe máy bằng hai phần ba vận tốc của ô tô.

Câu 4 (3 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A và AB < AC. Gọi H là hình chiếu của A trên BC và M là điểm đối xứng của H qua AB. Tia MC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH tại điểm  P (P ≠ M). Tia HP cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác APC tại điểm N (N ≠ P).

a) Chứng minh rằng HN = MC.

b) Gọi E là giao điểm thứ hai của AB với đường tròn ngoại tiếp tam giác APC. Chứng minh rằng EN song song với BC.

c) Gọi K là giao điểm thứ hai của BC với đường tròn ngoại tiếp tam giác APC. Chứng minh rằng H là trung điểm của BK.

Câu 5 (1 điểm).

Cho x, y là các số thực khác 0 và thoả mãn:

Điểm thi lớp 10 năm 2016 De thi thu chuyen SP 4 Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014

Tính giá trị của biểu thức S = x + y.

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2)

Điểm thi lớp 10 năm 2016 2 Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014

Điểm thi lớp 10 năm 2016 3 Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014

Điểm thi lớp 10 năm 2016 4 Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014

Điểm thi lớp 10 năm 2016 51 Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014

Điểm thi lớp 10 năm 2016 6 Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đề thi thử vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm môn Toán (Đề 2) năm 2014
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND