ai Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2013 | Điểm Thi Lớp 10 Nam định

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm chuẩn lớp 10, Điểm thi lớp 10 chuyên, Điểm thi lớp 10 Nam định » Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2013

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2013

Share bài viết lên Link hay share link hay

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2013

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong công bố điều kiện được xét đỗ và điểm chuẩn vào các lớp 10 năm học 2013-2014 của trường như sau
 1. Điều kiện được xét đỗ:

 - Thi đủ 3 bài thi môn chung và 01 bài thi môn chuyên ứng với lớp chuyên đăng kí dự thi, điểm mỗi bài thí đều lớn hơn 2,0. Trường hợp thí sinh đăng kí dự thi vào nhiều lớp chuyên thì kết quả bài thi môn chuyên này không làm ảnh hưởng đến bài thi môn chuyên kia (kể cả việc bỏ thi, bị điểm liệt.. trừ trường hợp vi phạm quy chế);
-  Điểm xét tuyển vào lớp chuyên không nhỏ hơn 20;
- Nếu thí sinh đã đỗ theo nguyện vọng 1 thì không được xét đỗ theo nguyện vọng 2; nếu thí sinh đã đỗ vào lớp chuyên thì không được xét đỗ vào lớp không chuyên;
- Không xét đỗ vào lớp không chuyên những học sinh không có nguyện vọng.
2. Điểm xét tuyển:
- Điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp chuyên: Là tổng điểm các bài thi môn chung tính hệ số 1 và điểm bài thi môn chuyên (ĐMC) tính hệ số 2;
-  Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên: Là tổng điểm các bài thi môn chung và điểm bài thi môn chuyên (tất cả đều tính hệ số 1);
 3. Điểm chuẩn vào từng lớp:
3.1. Chuyên Văn. 
Lấy đỗ 70 học sinh trong đó:
   67 học sinh có ĐXT từ 31,75 trở lên;
   03 học sinh có ĐXT 31,5 và ĐMC từ 5,5 trở lên.
3.2 Chuyên Sử.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   34 học sinh có ĐXT từ 29,25 trở lên;
01 học sinh có ĐXT 29,0 và ĐMC 6,25.

 3.3 Chuyên Địa.

Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   31 học sinh có ĐXT từ 28,75 trở lên;
04 học sinh có ĐXT 28,5 và ĐMC 4,25 trở lên.

 3.4 Chuyên tiếng Anh.

Lấy đỗ 70 học sinh, trong đó:
   69 học sinh có ĐXT từ 35,25 trở lên;
01 học sinh có ĐXT 35,0 và ĐMC 7,0.
3.5 Chuyên tiếng Nga.
Lấy đỗ 23 học sinh có ĐXT từ 23,5 trở lên.
3.6 Chuyên tiếng Pháp.
Lấy đỗ 26 học sinh có ĐXT từ 20,75 trở lên.
3.7 Chuyên Toán.
Lấy đỗ 70 học sinh, trong đó:
   69 học sinh có ĐXT từ 36,5 trở lên;
01 học sinh có ĐXT 36,25 và ĐMC 8,0.
3.8 Chuyên Tin.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó 15 học sinh thi môn chuyên là Toán (Tin II) và 20 học sinh thi môn chuyên là Tin (Tin I).
Tin II: Lấy đỗ 14 học sinh có ĐXT từ 32,75 trở lên; 01 học sinh có ĐXT 32,5 và ĐMC 7,0.
Tin I:  Lấy đỗ 20 học sinh có ĐXT từ 27,75 trở lên.
3.9 Chuyên Vật lí.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   34 học sinh có ĐXT từ 32,5 trở lên;
01 học sinh có ĐXT 32,25 và ĐMC 7,5.
3.10 Chuyên Hóa học.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   34 học sinh có ĐXT từ 35,0 trở lên;
01 học sinh có ĐXT 34,75 và ĐMC 7,25.
3.11 Chuyên Sinh.
Lấy đỗ 35 học sinh, trong đó:
   34 học sinh có ĐXT từ 28,5 trở lên;
01 học sinh có ĐXT 28,25 và ĐMC 5,0.
3.12 Không chuyên.
Lấy đỗ 90 học sinh, trong đó:
   76 học sinh có ĐXT từ 27,5 trở lên;
14 học sinh có ĐXT 27,25 và ĐMC 4,75.

Để nhận kết quả thi vào lớp 10 Nam Định năm 2013 sớm nhất

Bạn soạn tin: THI<dấu cách>namdinh<dấu cách>SBD gửi 8712

Lưu ý: tên tỉnh viết liền, không dấu.

Ví dụ Bạn thi vào lớp 10 tại Nam Định, SBD là 041234

Soạn tin: THI namdinh 041234 gửi 8712

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm 2013
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND