ai Tỉnh Nam Định tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 | Điểm Thi Lớp 10 Nam định

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Tin tuyển sinh vào lớp 10, Điểm thi lớp 10 Nam định » Tỉnh Nam Định tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016

Tỉnh Nam Định tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016

Share bài viết lên Link hay share link hay

I. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT đại trà và các trường THPT xây dựng CSGD chất lượng cao

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển khoảng 72% học sinh tốt nghiệp THCS và GDTX cấp THCS vào học tại trường THPT bao gồm cả công lập và ngoài công lập. Các trường THPT xây dựng CSGD chất lượng cao tuyển không vượt quá 37 học sinh/lớp; các trường công lập đại trà tuyển không vượt quá 40 học sinh/lớp; các trường ngoài công lập tuyển không vượt quá 45 học sinh/lớp; không tuyến các lớp ngoài công lập trong trường công lập.

2. Đối tượng, điều kiện và địa bàn tuyển sinh

a)   Là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

b)   Có hộ khẩu thường trú tại tình Nam Định và có đủ hồ sơ hợp lệ; các trường hợp đặc biệt khác chưa cỏ hộ khấu thường trú tại tỉnh Nam Định do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xét và giải quyết.

Học sinh đàm bảo 2 điều kiện a) và b) nêu trên đuợc đăng ký dự thi vào bất cứ trường THPT nào trong phạm vi toàn tỉnh.

 

Điểm thi lớp 10 năm 2016 29 6 tinGD 86b86 Tỉnh Nam Định tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016

Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm học 2016-2017

 

3. Tuyển thắng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

a)  Tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông trong tinh (trừ trường THPT chuyên và trường THPT xây dựng CSGD chắt lượng cao) các đối tượng sau:

-  Học sinh khuyết tật;

-   Học sinh dạt giải cấp quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức) về văn hóa, cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, Olympic tài năng tiếng Anh (OTE), vận dụng kiến thức liên môn đế giải quyết các tình huống thực tiễn đành cho học sinh trung học hoặc giải cá nhân về văn nghệ, thề dục thể thao.

b)  Đối tượng đirợc cộng điềm ưu tiên:

-   Cộng 03 điểm cho một trong các dối tượng:

+ Con liệt sỹ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chúng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

-  Cộng 02 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81 %,

+ Con của người được cấp “Giấy chửng nhặn người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

-   Cộng 01 điểm cho đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số.

c)  Chế độ khuyến khích:

-   Học sinh đạt giải cá nhân trong các kỳ thi, cuộc thi do Sở GDĐT tồ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tĩnh trở lên tổ chức ở cấp THCS ‘ề văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, vận dụng kiến thức liên môn đế giải quyết các tình huống thực tiễn, thi hùng biện tiếng Anh, Olympic tiếng Anh trên Internet, Olympic Toán học Hà Nội mờ rộng (HOỈVÍC), Olympic Toán quốc tế giữa các thành phố do Viện hàn lâm khoa học Nga tồ chức (ITOT) được tính điềm như sau:

+ Đạt giải Nhất hoặc huy chương Vàng: cộng 2,0 điếm;

+ Đạt giải Nhì hoặc huy chương Bạc: cộng 1,5 điếm;

+ Đạt giải Ba hoặc huy chương Đồng: cộng 1,0 điếm;

+ Đạt giải Khuyến khích hoặc Bằng khen cộng 0.5 điếm.

-    Đối với học sinh đạt giải đồng đội trong các kỳ thi, cuộc thi do sỏ GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tồ chức ờ cấp THCS về văn hóa, thể thao, văn nghệ, khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.

 Điểm khuyến khích được tính như sau:

+ Đạt giải Nhất hoặc huy chương Vàng: cộng 1,0 điếm;

+ Đạt giải Nhì hoặc huy chương Bạc: cộng 0,75 điếm;

+ Đạt giải Ba hoặc huy chương Đồng: cộng 0,5 điểm.

-   Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các kỳ thi, cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

cl) Điểm cộng thêm tối da cho các dối tượng ưu tiên, khuyến khích: Không quá 5,0  điểm.

Lưu ỷ. Tất cả giấy tờ chứng nhận dược hưởng chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích đều phải nộp trước thời gian thi.

4. Phương thức tuvển sinh, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi

a)   Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

Gồm các trường công lập và một số trường ngoài công lập (có đủ điều kiện, có tờ trình xin tổ chức thi và được Sở GDĐT duyệt).

b)  Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài:

Gồm 3 bài thi:

-   Bài 1: Môn Toán thỉ theo hỉnh thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thời gian làm bài 120 phút;

-  Bài 2: Môn Ngữ văn thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 120 phút;

-  Bài 3: Bài tổng hợp gồm 3 lĩnh vực KHXH, KHTN và Ngoại ngừ; lĩnh vực KHXH và KHTN thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng phần Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận; thời gian làm bài 90 phút.

c)   Đề thi

-  Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9;

-  Đối với bài thi môn Toán, Ngữ văn, yêu cầu đề thi đảm bảo độ phân hoá, tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi vận dụng, câu hỏi bài tập gắn với thực tiễn;

-   Đối với bài thi tổng hợp, câu hòi chủ yếu ờ mức độ nhận biết, thông hiếu và vận dụng thấp, đảm bảo kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

d)  Thang điểm bài thi: Bài thi được chấm theo thang điểm 10 lấy đến hai chữ số thập phân, không quy tròn điểm.

đ) Hệ số điểm bài thi: Các bài thi đều tính điểm hệ số 1.

e)  Phương thức xét tuyến:

-   Điểm xét tuyền: Là tồng điềm của 03 bài thi và điểm khuyến khích.

-   Nguyên tắc xét tuyến: Chỉ xét tuyền đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi, điềm mỗi bải thi đạt từ 1,25 điềm trở lên khi xét tuyến vào các trường THPT Đại trà và từ 2,25 điểm trở lên khi xét tuyển vào các truửng THPT xây dựng CSGD chất lượng cao.

-   Phương thức xét tuyển:

+ Đối với các trường THPT Đại trà: Xét đỗ thành 02 đợt

Đợt 1: Căn cứ vào kết quả điểm thỉ tuyển sinh, Giám đốc Sờ Giáo dục và Đào tạo quyết định điếm chuẩn xét tuyển dợt 1 cho từng trường, đảm bảo tuyển được ít nhất 70% chỉ tiêu của trường đó.

Đợt 2- Những học sinh chưa trúng tuyền đạt ỉ được nộp hồ sơ để xét tuyển đọt 2 vào các trường công lập (còn chỉ tiêu), các trường THPT ngoải công lập và các trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tinh.

+ Đối với các trường THPT xây đựng cơ sờ giáo dục (CSGD) chất lượng cao: Thực hiện tuyển sinh theo quy chế tạm thời về tuyển sinh vào các trường THPT xây dựng CSGD chât lượng cao của Sờ Giáo dục và Đào tạo (thời gian thi, môn thi như các trường THPT đại trà). Giám đốc Sơ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn đối với các trường xây dựng CSGD chất lượng cao đề đàm bảo chất lượng đầu vào.

5. Lịch thi vào lớp 10 Nam Định

-  Thời gian thi: ngày 14 và 15/6/2016.

-   Thời gian hoàn thành tuyển sinh: Trước ngày 31/7/2016.

Tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng ra đề thi, công tác sao in, gửi đề thi; hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi; hội đồng phúc khảo bài thi

II. Tuyển sinh vào lóp 10 GDTX cấp THPT.

1. Chỉ tiêu

Tuyển sinh khoảng 8% học sinh tốt nghiệp TBCS, GDTX cấp THCS năm học 2015-2016; các đối tượng là cán bộ, người lao dộng cỏ nguyện vọng và đủ điều kiện.

2. Phương thức tuyển

Tuyển thẳng và xét tuyển:

a)  Tuyển thắng: Cán bộ, người lao động có nguyện vọng và đủ điều kiện vào học lớp GDTX.

b)   Xét tuyển:

-  Đối với học sinh đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017: Sử dụng điểm thi để xét tuyển, điểm mỗi bài thi phải đạt từ 1,25 điểm trở lên.

-   Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, GDTX cấp THCS không dự kỷ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 – 2017: Sừ dụng kết quà học tập, ròn lu vện ghi trong học bạ THCS, GDTX cấp THCS đề xét tuyển;

-   Đối với học sinh các trường Trung cấp chuyên nghiệp, các trường và các trung tâm dạy nghề có nhu cầu, đủ điều kiện học GDTX cấp THPT thi căn cứ dăng ký nguyện vọng của học sinh để xét tuyển nhưng phải đảm bào các điều kiện dạy và học theo quy chế của Bộ GDĐT.

3. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 20/8/2016.

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Tỉnh Nam Định tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND