ai Đáp án đề thi lớp 10 môn Hóa chuyên Quảng Nam năm 2013 | Điểm Thi Lớp 10 Quảng Nam

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án đề thi lớp 10 chính thức, Điểm thi lớp 10 chuyên, Điểm thi lớp 10 Quảng nam » Đáp án đề thi lớp 10 môn Hóa chuyên Quảng Nam năm 2013

Đáp án đề thi lớp 10 môn Hóa chuyên Quảng Nam năm 2013

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đáp án đề thi lớp 10 môn Hóa chuyên Quảng Nam năm 2013

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO    KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

            QUẢNG NAM                                           NĂM HỌC: 2013-2014

                                                                            Khóa thi : Ngày 06/6/2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Môn thi: HÓA HỌC

                                                   Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

 

CâuI. (2 điểm)

1.Một hợp chất có công thức MAx, trong đó M chiếm 46,667% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kỳ 3. Trong hạt nhân của M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4, trong hạt nhân của A có số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong MAx là 58. Xác định số proton, số nơtron, tên nguyên tố M, A và công thức MAx.

2. Một loại muối ăn (NaCl) có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4. Hãy trình bày cách loại các tạp chất để thu được muối ăn tinh khiết.

Câu II. (2 điểm)

          Cho A, B, C là những hydrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết:

- Bằng một phản ứng, từ C có thể điều chế được B, từ B có thể điều chế được A và từ B có thể điều chế được rượu etylic,

- A không tác dụng với dung dịch Br2 và không làm mất màu dung dịch KMnO4.

- Dưới tác dụng của tia lửa điện chất A bị phân hủy làm thể tích khí tăng gấp 3 lần.

1. Xác định các chất A, B, C và viết các phương trình hóa học xảy ra.

2. Từ C viết các phương trình hóa học điều chế cao su Buna, nhựa PVC.

Câu III. (2 điểm)

          1. Một hỗn hợp X gồm các chất: K2O, KHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol mỗi chất bằng nhau. Hòa tan hỗn hợp X vào nước rồi đun nhẹ. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y, dung dịch Z và kết tủa M. Xác định các chất trong Y, Z, M và viết các phương trình hóa học xảy ra.

2. Từ KMnO4, FeS, Zn và dung dịch axit clohiddric, hãy viết các phương trình hóa học điều chế 6 chất khí. Giả sử các thiết bị thí nghiệm và điều kiện phản ứng coi như có đủ.

Câu IV: (2 điểm

          1. Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì tạo thành 7 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít khí H2 (đktc).

Xác định công thức của oxit kim loại.

          2.  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al, Al2O3 và Al(OH)3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 273,75 gam dung dịch Al2(SO4)3 21,863% và 5,04 lit H2 (đktc). Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị m.

Câu V (2 điểm)

Một hợp chất hữu cơ A (chứa các nguyên tố C, H, O) có MA < 170. Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam A sinh ra 403,2 ml CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O.

  1. 1.     Xác định công thức phân tử của A.

2.  A tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí có số mol bằng số mol A đã dùng. A tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra B theo sơ đồ: A  + 2NaOH   2B  +  H2O.

Xác định công thức cấu tạo cảu A. B và viết phương trình hóa học xảy ra. Biết A, B có mạch cacbon không phân nhánh.

 

(Cho biết khối lượng nguyên tử: H=1; C=12; )=16; S=32; Al=27; Ca=40; Fe=56).

Đáp án đang cập nhật

 

Để nhận kết quả thi vào lớp 10 Quảng Nam năm 2013 sớm nhất

Bạn soạn tin: THI<dấu cách>quangnam<dấu cách>SBD gửi 8712

Lưu ý: tên tỉnh viết liền, không dấu.

Ví dụ Bạn thi vào lớp 10 tại Quảng Nam, SBD là 041234

Soạn tin: THI quangnam 041234 gửi 8712

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đáp án đề thi lớp 10 môn Hóa chuyên Quảng Nam năm 2013
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND