ai Danh mục mã trường THPT tại Điện Biên | Điểm Thi Miền Bắc

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Điện biên 2016, Điểm thi miền bắc » Danh mục mã trường THPT tại Điện Biên

Danh mục mã trường THPT tại Điện Biên

Share bài viết lên Link hay share link hay

Danh mục mã trường THPT tại Điện Biên

Bộ GD-ĐT vừa công bố đầy đủ thông tin về danh mục mã trường THPT, trường nghề; mã trường đơn vị đăng ký dự thi; mã tỉnh, thành phố, quận, huyện năm 2012 để thí sinh làm căn cứ đăng ký dự thi.

46 trường THPT tại Điện Biên sẽ đăng kí theo mã tỉnh 62,thuộc khu vực 1

Mã trường THPT tại  Điện Biên

Mã tỉnh Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu

vực

62 000 Sở GD&ĐT Phố 8-Mường Thanh 1
62 001 THPT thành phố Điện Biên Phủ Phố 7-Mường Thanh Thành phố ĐB Phủ 1
62 002 THPT Chuyên Lê Quí Đôn Phố 10-Mường Thanh Thành phố ĐB Phủ 1
62 003 THPT Phan Đình Giót Phố 5-Him Lam-Thành phố ĐB Phủ 1
62 004 THPT DT Nội Trú Tỉnh Phố 4-Tân Thanh-Thành phố ĐB Phủ 1
62 005 Trung Tâm GDTX Tỉnh Phố 5-Thanh Bình-Thành phố ĐB Phủ 1
62 006 Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ Phố4 -Him Lam -Thành phố Điện Biên Phủ 1
62 007 THPT TX Mường Lay Phường Na Lay-TX Mường Lay 1
62 008 Phòng GD&ĐT TX Mường Lay Phường Na Lay-TX Mường Lay 1
62 009 THPT H. Điện Biên Xã Noong Hẹt-H. Điện Biên 1
62 010 THPT Thanh Chăn Xã Thanh Chăn-H. Điện Biên 1
62 011 Phòng GD&ĐT H. Điện Biên TT Mường Thanh-H. Điện Biên 1
62 012 THPT Tuần Giáo Khối 2A -H. Tuần Giáo 1
62 013 THPT Mường Ảng H. Mường ảng 1
62 014 Phòng GD&ĐT H. Tuần Giáo Khối 1-H. Tuần Giáo 1
62 015 THPT Mường Chà TT Mường Chà 1
62 016 Phòng GD&ĐT H. Mường Chà TT Mường Chà 1
62 017 THPT Tủa Chùa Phố Thắng Lợi-TT tủa Chùa 1
62 018 Phòng GD&ĐT H. Tủa Chùa Phố Thắng Lợi-TT tủa Chùa 1
62 019 THPT Trần Can Thị trấn-H. ĐB Đông 1
62 020 Phòng GD&ĐT H. Điện Biên Đông Thị trấn-H. ĐB Đông 1
62 021 Phòng GD&ĐT H. Mường Nhé Xã Mường Nhé-H. Mường Nhé 1
62 022 THPT Mường Nhà Xã Mường Nhà-H. Điện Biên 1
62 023 THPT Mường Luân Xã Mường Luân-H. Điện Biên Đông 1
62 024 THPT Nà Tấu Xã Nà tấu-H. Điện Biên 1
62 025 THPT Búng Lao Xã Búng Lao-H. Mường Ảng 1
62 026 TT GDTX H. Điện Biên Đông Thị trấn-H. ĐB Đông 1
62 027 Trung tâm GDTX H. Điện Biên Thanh Xương-H. Điện Biên 1
62 028 Trung tâm GDTX H. Mường Chà Thị trấn-H. Mường Chà 1
62 029 Trung t©m GDTX huyÖn Tña Chïa ThÞ trÊn-huyÖn Tña Chïa 1
62 030 Trung t©m GDTX huyÖn TuÇn Gi¸o ThÞ trÊn-huyÖn TuÇn Gi¸o 1
62 031 THPT HuyÖn M­êng NhÐ X· M­êng NhÐ-HuyÖn M­êng NhÐ 1
62 032 Phßng GD&§T HuyÖn M­êng ¶ng ThÞ trÊn M­êng ¶ng 1
62 033 THPT Mïn Chung X· Mïn Chung-HuyÖn tuÇn Gi¸o-TØnh §iÖn Biªn 1
62 034 TT GDTX H. Mường Ảng TT Mường Ảng H. Mường Ảng 1
62 035 THPT Chà Cang Xã Chà Cang- H. Mường Nhé 1
62 036 THPT Tả Sìn Thàng Xã Tả Sìn Thàng- H. Tủa Chùa 1
62 037 TT GDTX  Huyện Mường Nhé X· M­êng NhÐ-HuyÖn M­êng NhÐ 1
62 039 Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Phường Nam Thanh- T.P Điện Biên Phủ 1
62 040 Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Tuần Giáo Thị trấn Tuần Giáo- huyện Tuần Giáo 1
62 041 Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Tủa Chùa Khu Thành Công- T.Trấn Tủa Chùa- huyện Tủa Chùa 1
62 042 Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Mường Ảng Thị trấn Mường Ảng- huyện Mường Ảng 1
62 043 Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Mường Nhé Xã Mường Nhé- huyện Mường Nhé 1
62 044 Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông Thị trấn huyện Điện Biên Đông- huyện Điện Biên Đông 1
62 045 Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Mường Chà Thị trấn mường Chà- huyện Mường Chà 1
62 046 Trường THPT Thanh Nưa Xã Thanh Nưa- huyện Điện Biên 1
dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Danh mục mã trường THPT tại Điện Biên
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND