ai Danh mục mã trường THPT tại Trà Vinh | Điểm Thi Miền Nam

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Trà vinh 2016, Điểm thi miền nam » Danh mục mã trường THPT tại Trà Vinh

Danh mục mã trường THPT tại Trà Vinh

Share bài viết lên Link hay share link hay

Danh mục mã trường THPT tại Trà Vinh

Bộ GD-ĐT vừa công bố đầy đủ thông tin về danh mục mã trường THPT, trường nghề; mã trường đơn vị đăng ký dự thi; mã tỉnh, thành phố, quận, huyện năm 2012 để thí sinh làm căn cứ đăng ký dự thi.

38 trường THPT tại Trà Vinh sẽ đăng kí theo mã tỉnh 58,thuộc khu vực 1,2

Mã trường THPT tại Trà Vinh

Mã tỉnh Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu

vực

58 001 THPT Phạm Thái Bường Phường 1, Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh 2
58 002

THPT Nguyễn Đáng

TT Càng Long , H Càng Long  ,tỉnh Trà Vinh 1
58 003 THPT Nguyễn Văn Hai Xã Bình Phú , H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh 1
58 004 THPT Cầu Kè TT Cầu Kè , H. Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh 1
58 005 THPT Tiểu Cần TT Tiểu Cần , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh 1
58 006 THPT Vũ Đình Liệu TT Châu Thành , H Châu Thành , tỉnh Trà Vinh 1
58 007 THPT Trà Cú TT Trà Cú , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh 1
58 008 THPT Đại An Xã Đại An , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh 1
58 009 THPT Dương Quang Đông TT Cầu Ngang , H.Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh 1
58 010 THPT Duyên Hải TT Duyên Hải , H. Duyên Hải , tỉnh Trà Vinh 1
58 011 THPT Dân Tộc Nôi Trú  THPT tỉnh Trà Vinh Phường 1,Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh 2
58 012 THPT Chuyên Phường 4 ,Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh 2
58 013 TTGDTX – HNDN H. Càng Long TTCàng Long , H Càng Long ,tỉnh Trà Vinh 1
58 014 THPT Hồ Thị Nhâm Xã Nhị Long , H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh 1
58 015 THPT Tân An Xã Tân An , H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh 1
58 016 Trung Tâm GDTX – HNDN TP Trà Vinh Phường 1 , Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh 2
58 017 THPT Thành Phố Trà Vinh Phường 9 , Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh 2
58 018 THPT Long Hiệp Xã Long Hiệp , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh 1
58 019 THPT Cầu Quan TT Cầu Quan , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh 1
58 020 THPT Bùi Hiếu Nghĩa Xã Đại Phước ,H. Càng Long , tỉnh Trà Vinh 1
58 021 THPT Hòa Minh Xã Hòa Minh , H.Châu Thành , tỉnh Trà Vinh 1
58 022 THPT Cầu Ngang  A TT Mỹ Long, H.Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh 1
58 023 THPT Cầu Ngang B Xã Hiệp Mỹ , H. Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh 1
58 024 THPT Hàm Giang Xã Hàm Giang , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh 1
58 025 THPT Phong Phú Xã Phong Phú , H. Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh 1
58 026 THPT Tập Sơn Xã Tập Sơn , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh 1
58 027 TT GDTX- HNDN H. Châu Thành TT Châu Thành , HChâu Thành ,tỉnh Trà Vinh 1
58 028 TT GDTX- HNDN  H. Tiểu Cần Xã Phú Cần , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh 1
58 029 THPT Long Khánh Xã Long Khánh , H.Duyên Hải , tỉnh Trà Vinh 1
58 030 THPT Hòa Lợi Xã Hòa Lợi , H. Châu Thành , tỉnh Trà Vinh 1
58 031 THPT Hiếu Tử Xã Hiếu Tử , H. Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh 1
58 032 THPT Nhị Trường Xã Nhị Trường , H.Cầu Ngang , tỉnh Trà Vinh 1
58 033 THPT Đôn Châu Xã Đôn Châu , H. Trà Cú , tỉnh Trà Vinh 1
58 034 THPT Long Hữu Xã Long Hữu ,H. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 1
58 035 THPT Tam Ngãi Xã Tam Ngãi, H. Cầu Kè , tỉnh Trà Vinh 1
58 036 TT GDTX- HNDN  H. Cầu Kè TT Cầu Kè , H. Cầu Kè ,tỉnh Trà Vinh 1
58 037 TT GDTX –HNDN H. Cầu Ngang TT Cầu Ngang , H. Cầu Ngang ,tỉnh Trà Vinh 1
58 038 TT GDTX –HNDN H. Trà Cú TT Trà Cú , H. Trà Cú ,tỉnh Trà Vinh 1
dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Danh mục mã trường THPT tại Trà Vinh
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND