ai Đáp án đề thi lớp 10 môn Tin chuyên An Giang năm 2013 | Điểm Thi Lớp 10 An Giang 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án đề thi lớp 10 chính thức, Điểm thi lớp 10 An giang 2016 » Đáp án đề thi lớp 10 môn Tin chuyên An Giang năm 2013

Đáp án đề thi lớp 10 môn Tin chuyên An Giang năm 2013

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đáp án đề thi lớp 10 môn Tin chuyên An Giang năm 2013

Đề thi:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

AN GIANG

Năm học: 2010 – 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Khóa ngày: 01 – 7 – 2010
Môn: TIN HỌC (ĐỀ CHUYÊN)

SBD: ………SỐ PHÒNG: ……

Thời gian: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)

 

Dùng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal, hãy viết chương trình cho các bài sau đây:

Bài 1: (4 điểm)

Viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím. Hãy tìm số lớn nhấtsố nhỏ nhất, sau đó in ra màn hình 2 số tìm được.

Bài 2: (4 điểm)

Viết chương trình nhập ngẫu nhiên N số nguyên a1, a2, …, aN, sao cho a1 ≤  a2 ≤ …≤ aN-1 ≤  aN. In N số nguyên ra màn hình sau khi nhập. Với N được nhập từ bàn phím.

Bài 3: (4 điểm)

Viết chương trình nhập dãy số nguyên gồm N số (N=10). Hãy sắp xếp dãy gồm N số nói trên có giá trị tăng dần. In dãy số ra màn hình trước và sau khi sắp xếp.

Bài 4: (4 điểm)

Viết chương trình nhập vào một chuỗi (xâu) bất kỳ. Hãy biến đổi chuỗi (xâu) thành chữ hoa. In chuỗi sau khi biến đổi ra màn hình.

Bài 5: (4 điểm)

Viết chương trình tìm các số có hai chữ số, khi đảo trật tự của 2 chữ số đó sẽ được một số nguyên tố cùng nhau với số đã cho. In các số tìm được ra màn hình.

Hai số được gọi là nguyên tố cùng nhau khi ước số chung lớn nhất của hai số đó là 1. Ví dụ số 23, thì số đảo của nó là 32. Vậy ước số chung lớn nhất của 23 và 32 là 1. Vậy số 23 là số cần tìm.

 

————— Hết ————–

Hướng dẫn chấm:

Bài 1: (4 điểm)

Biểu điểm

- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ

- Nhập dữ liệu: 1.0 đ

- Chương trình xử lý đúng và in (xuất) đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 2.0 đ

Bài 2: (4 điểm)

Biểu điểm

- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ

- Nhập dữ liệu: 1.0 đ

- Chương trình xử lý đúng và in đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 2.0 đ

Bài 3: (4 điểm)

Biểu điểm

- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ

- Nhập dữ liệu và rào cản tốt: 1.0 đ

- Chương trình xử lý đúng và in đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 2.0 đ

Bài 4: (4 điểm)

Biểu điểm

- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ

- Nhập dữ liệu: 1.0 đ

- Chương trình xử lý đúng và in đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 2.0 đ

Bài 5: (4 điểm)

Biểu điểm

- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ

- Chương trình xử lý đúng và in đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 3.0 đ

Có thể chia nhỏ biểu điểm phần này như sau:

+ Xác định được vòng lặp tìm kiếm từ số 10 đến 99 (0.5 đ)

+ Biến đổi được số đảo (0.5 đ)

+ Xác định USCLN của 2 số (1.0 đ)

+ Điều kiện 2 số là nguyên tố cùng nhau (USCLN(a, b) = 1) (0.5 đ)

+ In các số tìm được (0.5 đ)

Điểm thi lớp 10 năm 2016 hot Đáp án đề thi lớp 10 môn Tin chuyên An Giang năm 2013Xem, tra cứu điểm thi lớp 10 63 tỉnh/TP tại:

Điểm thi lớp 10 năm 2016 home icon new Đáp án đề thi lớp 10 môn Tin chuyên An Giang năm 2013 Để nhận kết quả thi vào lớp 10 năm 2013 sớm nhấtĐiểm thi lớp 10 năm 2016 home icon new Đáp án đề thi lớp 10 môn Tin chuyên An Giang năm 2013

Bạn soạn tin: THI têntỉnh SBD gửi 8712

Ví dụ Bạn thi vào lớp 10 tại An Giang, SBD là 041234

Soạn tin: THI angiang 041234 gửi 8712

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đáp án đề thi lớp 10 môn Tin chuyên An Giang năm 2013
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND