ai Công tác tuyển sinh lớp 10 trường PTDTNT Tỉnh Đồng Nai năm học 2011-2012 | Điểm Thi Lớp 10 Đồng Nai 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Đồng nai 2016 » Công tác tuyển sinh lớp 10 trường PTDTNT Tỉnh Đồng Nai năm học 2011-2012

Công tác tuyển sinh lớp 10 trường PTDTNT Tỉnh Đồng Nai năm học 2011-2012

Share bài viết lên Link hay share link hay

Sở GD&ĐT Đồng Nai hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 trường PTDT Nội Trú Tỉnh năm học 2011-2012 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Người học là con em gia đình các dân tộc thiểu số (DTTS) có hộ khẩu thường trú ở các huyện, thị xã thuộc tỉnh Đồng Nai. (Học sinh trường PTDTNT liên huyện không được xét tuyển liên thông như trước đây, mà tham gia xét tuyển bình thường như các em HS dân tộc thiểu số học ở các trường THCS khác.)

Người học là dân tộc Kinh đang sinh sống tại các ấp, các xã đặc biệt khó khăn có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên. Tỉ lệ tuyển học sinh người Kinh không quá 5%.

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

Việc xét tuyển căn cứ vào Điều 10 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuyển sinh theo nguyên tắc chọn học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp dần cho đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp không tuyển hết những thí sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì tuyển chọn thí sinh theo thứ tự sau đây:

- Học sinh dân tộc bản địa (Châu Ro, Châu Mạ, S’Tiêng, K’Ho);

- Học sinh con liệt sĩ, thương binh (xếp từ mức thương tật cao xuống thấp);

- Học sinh con gia đình chưa có anh, chị học trường PTDT Nội Trú Tỉnh;

- Học sinh có hạnh kiểm năm lớp 9 xếp loại cao hơn;

- Học sinh có học lực năm lớp 9 xếp loại cao hơn;

- Học sinh có điểm trung bình cả năm của lớp 9 cao hơn;

- Học sinh đạt giải học sinh giỏi, Thể dục thể thao, Văn hóa văn nghệ, Giải toán Máy tính cầm tay cấp tỉnh, huyện.

III. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

a)    Đối với HS người DTTS:

- Tốt nghiệp THCS. Có xếp loại năm lớp 9, hạnh kiểm từ khá trở lên và học lực từ trung bình trở lên;

- Có độ tuổi theo qui định theo điều 3 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, ban hành theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b)    Đối với HS người Kinh:

- Tốt nghiệp THCS. Có xếp loại năm lớp 9, hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên;

- Có độ tuổi theo qui định theo điều 3 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, ban hành theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên tại các ấp, các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Uỷ Ban Dân Tộc.

2. Hồ sơ dự tuyển

(1) Đơn xin (mẫu 1);

(2) Bản pho to có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THCS (hoặc bản chứng thực bằng TN THCS);

(3) Bản sao giấy khai sinh;

(4) Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên (Phòng NVTBXH cấp) hoặc các giấy hưởng điểm khuyến khích (Sở hoặc Phòng GD&ĐT cấp), nếu có.

(5) Bản sao hộ khẩu có công chứng (dành cho học sinh dân tộc Kinh đăng ký dự tuyển).

Tất cả hồ sơ trên được bỏ vào một túi đựng hồ sơ do trường THCS có học sinh đăng ký phát hành .

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU DỰ TUYỂN

Năm học 2011-2012, trường PTDTNT Tỉnh được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển 140 học sinh lớp 10. Hội đồng tuyển sinh tỉnh phân bổ chỉ tiêu cho từng huyện. Chỉ tiêu của mỗi huyện lại được phân bổ như sau: 40% chỉ tiêu xét ưu tiên cho người dân tộc bản địa (Châu Ro, Châu Mạ, S’Tiêng, K’Ho); 60% còn lại xét tuyển chung cho toàn huyện. Cụ thể:

STT Đơn vị Chỉ tiêu HSDTTS năm học 2010-2011 Phân bổ chỉ tiêu Chỉ tiêu HS người Kinh nộp hồ sơ Ghi chú
Xét tuyển ưu tiên cho các HS người DT bản địa Xét tuyển thường
1 Biên Hòa 3 3
2 Cẩm Mỹ 19 8 11 5
3 Định Quán 33 13 20 5
4 Long Khánh 9 4 5
5 Long Thành 3 3
6 Nhơn Trạch 0
7 Tân Phú 19 8 11 5
8 Thống Nhất 8 3 5
9 Trảng Bom 19 8 11 5
10 Vĩnh Cửu 4 4 5
11 Xuân Lộc 16 6 10 5
Tổng cộng 133 50 83 30

Lưu ý: trong số 30 hồ sơ học sinh người Kinh dự tuyển, Hội đồng tuyển sinh Tỉnh sẽ chọn 7 em được vào học trường PTDTNT Tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Các bước thực hiện:

1. Nhận văn bản tuyển sinh cho trường PTDTNT Tỉnh, Phòng GD&ĐT tiến hành phổ biến các văn bản qui định về tuyển sinh, hướng dẫn cho các trường THCS, PTDTNT huyện về thể thức tiến hành tuyển sinh, tham mưu với huyện thành lập hội đồng tuyển sinh huyện (Thành phần hội đồng tuyển sinh huyện gồm: đại diện UBMTTQ huyện, phòng Nội vụ, cán bộ phụ trách công tác dân tộc UBND huyện, phòng GD&ĐT);

2. Các trường THCS, PT DTNT huyện :

a)       Phổ biến cho học sinh

- Về một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú (thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 05 năm 2009);

- Về Qui chế, Qui định và chủ trương tuyển sinh lớp 10 trường PTDT Nội trú tỉnh;

b) Trực tiếp hướng dẫn các học sinh đủ điều kiện dự tuyển làm hồ sơ, phát hành túi đựng hồ sơ và đơn xin (mẫu 1) cho học sinh.

Lưu ý: Rút kinh nghiệm đợt tuyển sinh năm 2010-2011, một số đơn vị, do công tác tuyên truyền đến học sinh chưa tốt nên số học sinh DTTS nộp hồ sơ còn rất ít. Dẫn đến, việc tuyển sinh chưa thực sự chất lượng, hiệu quả. Năm nay, Hội đồng tuyển sinh Tỉnh yêu cầu Hội đồng tuyển sinh Huyện có cách làm thế nào để tất cả các HS DTTS đang học lớp 9 năm học 2010-2011 nếu có đủ điều kiện và có nguyện vọng vào học trường PTDTNT Tỉnh đều được nộp hồ sơ tham gia xét tuyển.

3. Học sinh đủ điều kiện dự tuyển làm hồ sơ và nộp cho trường THCS, PTDTNT huyện đang theo học;

4. Các trường THCS, PT DTNT huyện kiểm tra điều kiện dự tuyển các hồ sơ học sinh đăng ký, lập danh sách dự tuyển (mẫu 2a ; 2b; 2c) và nộp hồ sơ, đĩa dữ liệu cho phòng GD&ĐT;

5. Phòng GD&ĐT kiểm tra hồ sơ, tổng hợp nhập dữ liệu và tính điểm xét tuyển (mẫu 3a; 3b;3c);

6. Hội đồng tuyển sinh của Huyện họp xét Sơ tuyển (có biên bản) theo 2 bước sau:

a) Bước 1 (Xét tuyển ưu tiên): Xét tuyển đối tượng là học sinh người dân tộc bản địa (dựa vào số liệu mẫu 3a).

- Nếu xét đủ chỉ tiêu thì rồi, số học sinh người dân tộc bản địa không trúng sơ tuyển được tiếp tục tham gia xét tuyển bước 2 (lưu ý: danh sách số học sinh này nhập vào số liệu mẫu 3b).

- Nếu xét không đủ chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn thiếu chuyển sang xét tuyển thường.

b) Bước 2 (Xét tuyển thường): Xét tuyển đối tượng là học sinh người dân tộc (dựa vào số liệu mẫu 3b).

7. Hội đồng Tuyển sinh Tỉnh (gồm Đại diện UBMTTQ Tỉnh, Ban Dân tộc Tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, trường PTDTNT Tỉnh) sẽ xét tuyển chính thức tại các huyện.

- Yêu cầu: Hội đồng tuyển sinh Huyện chuẩn bị sẵn:

+ Các biên bản họp;

+ Toàn bộ hồ sơ thí sinh tham gia dự tuyển;

+ Hồ sơ thí sinh trúng sơ tuyển, hồ sơ dự tuyển của học sinh người Kinh (nếu có);

+ Các kết quả tổng hợp (mẫu 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c) và đĩa dữ liệu tuyển sinh (bao gồm các mẫu tổng hợp 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c).

-          Dự kiến lịch Hội đồng Tuyển sinh Tỉnh xét tuyển chính thức tại các huyện:

STT Đơn vị Thời gian Ghi chú
1 Định Quán 05/7/2011
2 Long Thành 06/7/2011
3 Cẩm Mỹ 07/7/2011
4 Long Khánh 08/7/2011
5 Tân Phú 12/7/2011
6 Biên Hòa 13/7/2011
7 Trảng Bom 14/7/2011
8 Thống Nhất 16/7/2011
9 Vĩnh Cửu 19/7/2011
10 Xuân Lộc 20/7/2011

8. Trường PT DTNT Tỉnh nhận hồ sơ trúng tuyển, đĩa dữ liệu từ Hội đồng tuyển sinh của các huyện; tổng hợp danh sách học sinh trúng tuyển (mẫu 6a); chọn và lập danh sách 7 HS người Kinh trúng tuyển (7 HS có số điểm cao nhất từ danh sách 30 HS dự tuyển của các huyện (mẫu 5)) (mẫu 6b).

9. Sở GD&ĐT ban hành quyết định và danh sách trúng tuyển và gởi cho trường PTDT Nội trú Tỉnh để gọi học sinh nhập học.

10.     Trường PTDT Nội trú Tỉnh thông báo học sinh nhập học.

*Lịch công tác tuyển sinh lớp 10 trường PTDTNT Tỉnh năm học 2011-2012

Ngày Nội dung công việc Chịu trách nhiệm– Địa điểm
12-27/5 Các Phòng GD hướng dẫn các trường và học sinh làm hồ sơ dự tuyển; tham mưu thành lập HĐ tuyển sinh huyện. Phòng GD- Trường THCS
01/6-15/6 Các Phòng GD thu nhận hồ sơ, nhập danh sách dự tuyển vào máy tính. Phòng GD
16-30/6 Họp HĐ tuyển sinh Huyện xét sơ tuyển HĐTS Huyện
01/7-20/7 Hội đồng tuyển sinh Tỉnh xét tuyển chính thức tại các huyện (Lịch dự kiến nêu ở trên) HĐTS Tỉnh và HĐTS Huyện
25/7 Sở GD&ĐT in danh sách, quyết định trúng tuyển Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT
26/7 Trường PT DTNT nhận kết quả tuyển sinh và thông báo danh sách trúng tuyển. PT DTNT tỉnh

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh ngay với Sở (phòng GDTrH) để phối hợp giải quyết.

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Công tác tuyển sinh lớp 10 trường PTDTNT Tỉnh Đồng Nai năm học 2011-2012
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND