ai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Long An | Điểm Thi Lớp 10 Long An 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Long an 2016 » Kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Long An

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Long An

Share bài viết lên Link hay share link hay

Ngày 12/3/2014 UBND tỉnh có Quyết định số 780/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Long An, theo đó, m ục tiêu đến năm 2015

     Độ tuổi 15 – 60: Xóa mù chữ cho khoảng 12.000 người, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 96% (tại thời điểm tháng 5/2013, tỷ lệ người biết chữ trong toàn tỉnh là 94,75%); xóa mù chữ cho 26 người dân tộc.

Trong độ tuổi 15 – 35: duy trì và nâng tỷ lệ người biết chữ đã đạt được (tại thời điểm tháng 5/2013, tỷ lệ người biết chữ trong toàn tỉnh hiện là 98,47%).

Có 80% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biết chữ.

Tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và 90% đơn vị cấp xã đạt chuẩn CMC giai đoạn 2013 – 2020.

 Mục tiêu đến năm 2020Độ tuổi 15-60: Xóa mù chữ cho khoảng 19.300 người, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 98%.

Trong độ tuổi 15-35: Xóa mù chữ cho khoảng 2.600 người, nâng tỷ lệ biết chữ đạt từ 99% trở lên; xóa mù chữ cho người dân tộc (nếu có).

Có 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biết chữ.

Tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và 95% đơn vị cấp xã đạt chuẩn CMC giai đoạn 2013 – 2020.

- Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể như:

      Nâng cao nhận thức về công tác CMC: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Duy trì liên tục các hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CMC và Phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học; khắc phục tư tưởng thoả mãn với những thành tích đã đạt được, duy trì tốt việc giữ chuẩn quốc gia về CMC-PCGD tiểu học đã đạt được và phấn đấu nâng chuẩn hàng năm.

     Đổi mới công tác quản lý, tổ chức lớp học XMC phù hợp với các nhóm đối tượng: Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về công tác CMC. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đưa chương trình, kế hoạch CMC-PCGD vào trong kế hoạch hàng năm và dài hạn của địa phương; quy định rõ nội dung hoạt động, mục tiêu và thời gian thực hiện. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ đạo CMC và PCGD các cấp; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với các ngành, các tổ chức có liên quan trong công tác CMC.

      Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia CMC: Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trong và ngoài ngành Giáo dục và Đào tạo tham gia dạy XMC. Có chế độ, chính sách phù hợp cho những đối tượng tham gia công tác CMC; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia dạy XMC ở những địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia dạy XMC.

     Thực hiện chương trình, tài liệu XMC phù hợp với các nhóm đối tượng: Triển khai thực hiện đổi mới Chương trìnhXMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) phù hợp với chương trình phổ thông sau năm 2015 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai thực hiện các tài liệu hướng dẫn dạy và học XMC phù hợp với nhóm đối tượng người học (người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, nhóm dân cư vùng sông nước…); học liệu nghe nhìn và ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin truyền thông hỗ trợ dạy, học XMC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

      Củng cố bền vững kết quả CMC, hạn chế mù chữ trở lạiTích cực tổ chức các lớp học XMC (lớp 1, 2, 3), GDTTSKBC (lớp 4, 5) để củng cố bền vững kết quả biết chữ, duy trì và từng bước nâng cao chuẩn biết chữ đối với cá nhân; quan tâm chống tái mù chữ cho những người được công nhận biết chữ và từng bước góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng cuộc sống của người dân.

     Đẩy mạnh xã hội hóa công tác xóa mù chữ: Huy động tốt các nguồn lực xã hội tham gia công tác XMC, xây dựng và phát triển các cơ sở GDTX, TTVH-TT&HTCĐ. Tăng cường huy động giáo viên các trường tiểu học; cán bộ hưu trí; các hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể, nhất là Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tham gia dạy XMC; đẩy mạnh hoạt động tình nguyện dạy XMC của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Huy động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, sách, vở hỗ trợ cho người dạy, người học XMC.

     Hợp tác quốc tế: Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về công tác CMC, tiếp thu có chọn lọc các phương phápCMC hiện đại. Cử người tham gia hội thảo, nghiên cứu học tập kinh nghiệm về công tác CMC tại một số địa phương trongnước và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm.

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Long An
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND