ai Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2013 | Điểm Thi Lớp 10 Tây Ninh 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Tây ninh 2016 » Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2013

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2013

Share bài viết lên Link hay share link hay

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2013

LỊCH THI TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 (KỂ CẢ THPT CHUYÊN HÒANG LÊ KHA)

  1. 1.
- Họp Ban lãnh đạo hội đồng coi thi;-  Khảo sát và chuẩn bị các điều kiện về CSVC, trang thiết bị… phục vụ hội đồng coi thi

30/6/2013

  1. 2.
- Họp toàn thể hội đồng coi thi: sinh hoạt quy chế coi thi, kiểm tra hồ sơ, CSVC, chuẩn bị cho hội đồng (7 giờ 00)- Họp sinh hoạt quy chế thí sinh (14 giờ 00);

Chủ tịch hội đồng cùng thư kí 1 (có công an bảo vệ) về Sở nhận đề thi (14 giờ 00).

 

01/7/2013

Trường hợp môn thi thứ ba là môn Tiếng Anh (thí sinh dự thi 02 và 03/7/2013):

Ngày 02 /7/2013 :

Buổi Sáng :   (thi Ngữ văn không chuyên, thời gian làm bài 120 phút)

6 giờ 30 : Khai mạc kỳ thi;

6 giờ 45 : Giám thị về phòng họp Hội đồng, thí sinh tập trung trước phòng thi;

7 giờ 00 : Giám thị 2 và 3 về phòng thi được phân công;

7 giờ 05 : Mở bì đựng đề thi chung và phát túi đựng đề thi cho giám thị 1 tại phòng Hội đồng;

7 giờ 10 : Giám thị 1 về phòng thi được phân công;

7 giờ 25 : Phát đề thi cho thí sinh;

7 giờ 30 : Tính giờ làm bài

9 giờ 15 : Báo còn 15 phút hết giờ;

9 giờ 30 : Hết giờ làm bài.

Buổi Chiều :      (thi môn Tiếng Anh không chuyên, thời gian làm bài 60 phút)

13 giờ 30 : Giám thị và thí sinh tập trung;

13 giờ 45 : Giám thị  họp Hội đồng, thí sinh tập trung trước phòng thi;

14 giờ 00 : Giám thị 2 và 3 về phòng thi được phân công;

14 giờ 05 : Mở bì đựng đề thi chung và phát túi đựng đề thi cho giám thị 1 tại phòng Hội đồng;

14 giờ 10 : Giám thị 1 về phòng thi được phân công;

14 giờ 25 : Phát đề thi cho thí sinh;

14 giờ 30 : Tính giờ làm bài

15 giờ 15 : Báo còn 15 phút hết giờ;

15 giờ 30 : Hết giờ làm bài.

Ngày 03/7/2013 :

Buổi Sáng :   (thi Toán không chuyên, thời gian làm bài 120 phút)

6 giờ 30 : Giám thị và thí sinh tập trung;

6 giờ 45 : Giám thị về phòng họp Hội đồng, thí sinh tập trung trước phòng thi;

7 giờ 00 : Giám thị 2 và 3 về phòng thi được phân công;

7 giờ 05 : Mở bì đựng đề thi chung và phát túi đựng đề thi cho giám thị 1 tại phòng Hội đồng;

7 giờ 10 : Giám thị 1 về phòng thi được phân công;

7 giờ 25 : Phát đề thi cho thí sinh;

7 giờ 30 : Tính giờ làm bài

9 giờ 15 : Báo còn 15 phút hết giờ;

9 giờ 30 : Hết giờ làm bài.

Tổng kết hội đồng coi thi (trừ các HĐ coi thi của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha);

Chuyển giao toàn bộ bài thi, hồ sơ thi, đĩa CD chứa dữ liệu về Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT Tây Ninh.

Buổi Chiều :  (thi môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút (môn chuyên Hóa học 120 phút), dành cho thí sinh thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha)

13 giờ 30 : Giám thị và thí sinh tập trung;

13 giờ 45 : Giám thị  họp Hội đồng, thí sinh tập trung trước phòng thi;

14 giờ 00 : Giám thị 2 và 3 về phòng thi được phân công;

14 giờ 05 : Mở bì đựng đề thi chung và phát túi đựng đề thi cho giám thị 1 tại phòng Hội đồng;

14 giờ 10 : Giám thị 1 về phòng thi được phân công;

14 giờ 25 : Phát đề thi cho thí sinh;

14 giờ 30 : Tính giờ làm bài

16 giờ 30 : Hết giờ làm bài môn  Hóa học;

17 giờ 00 : Hết giờ làm bài các môn còn lại;

Tổng kết hội đồng coi thi;

Chuyển giao toàn bộ bài thi, hồ sơ thi, đĩa CD chứa dữ liệu về Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT Tây Ninh.

Trường hợp môn thi thứ ba không phải là môn Tiếng Anh (thí sinh dự thi 02,03 và 04/7/2013) :

Ngày 02 /7/2013 :

Buổi Sáng :   (thi Ngữ văn không chuyên, thời gian làm bài 120 phút)

6 giờ 30 : Khai mạc kỳ thi;

6 giờ 45 : Giám thị về phòng họp Hội đồng, thí sinh tập trung trước phòng thi;

7 giờ 00 : Giám thị 2 và 3 về phòng thi được phân công;

7 giờ 05 : Mở bì đựng đề thi chung và phát túi đựng đề thi cho giám thị 1 tại phòng Hội đồng;

7 giờ 10 : Giám thị 1 về phòng thi được phân công;

7 giờ 25 : Phát đề thi cho thí sinh;

7 giờ 30 : Tính giờ làm bài

9 giờ 15 : Báo còn 15 phút hết giờ;

9 giờ 30 : Hết giờ làm bài.

Buổi Chiều :      (thi môn thứ ba, thời gian làm bài 60 phút)

13 giờ 30 : Giám thị và thí sinh tập trung;

13 giờ 45 : Giám thị  họp Hội đồng, thí sinh tập trung trước phòng thi;

14 giờ 00 : Giám thị 2 và 3 về phòng thi được phân công;

14 giờ 05 : Mở bì đựng đề thi chung và phát túi đựng đề thi cho giám thị 1 tại phòng Hội đồng;

14 giờ 10 : Giám thị 1 về phòng thi được phân công;

14 giờ 25 : Phát đề thi cho thí sinh;

14 giờ 30 : Tính giờ làm bài

15 giờ 15 : Báo còn 15 phút hết giờ;

15 giờ 30 : Hết giờ làm bài.

Ngày 03/7/2013 :

Buổi Sáng :   (thi Toán không chuyên, thời gian làm bài 120 phút)

6 giờ 30 : Giám thị và thí sinh tập trung;

6 giờ 45 : Giám thị về phòng họp Hội đồng, thí sinh tập trung trước phòng thi;

7 giờ 00 : Giám thị 2 và 3 về phòng thi được phân công;

7 giờ 05 : Mở bì đựng đề thi chung và phát túi đựng đề thi cho giám thị 1 tại phòng Hội đồng;

7 giờ 10 : Giám thị 1 về phòng thi được phân công;

7 giờ 25 : Phát đề thi cho thí sinh;

7 giờ 30 : Tính giờ làm bài

9 giờ 15 : Báo còn 15 phút hết giờ;

9 giờ 30 : Hết giờ làm bài.

Tổng kết Hội đồng coi thi (trừ các HĐ coi thi của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha)

Chuyển giao toàn bộ bài thi, hồ sơ thi, đĩa CD chứa dữ liệu về Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT Tây Ninh.

Buổi chiều :  (thi môn Tiếng Anh không chuyên, thời gian làm bài 60 phút), dành cho thí sinh thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha)

13 giờ 30 : Giám thị và thí sinh tập trung;

13 giờ 45 : Giám thị  họp Hội đồng, thí sinh tập trung trước phòng thi;

14 giờ 00 : Giám thị 2 và 3 về phòng thi được phân công;

14 giờ 05 : Mở bì đựng đề thi chung và phát túi đựng đề thi cho giám thị 1 tại phòng Hội đồng;

14 giờ 10 : Giám thị 1 về phòng thi được phân công;

14 giờ 25 : Phát đề thi cho thí sinh;

14 giờ 30 : Tính giờ làm bài

15 giờ 15 : Báo còn 15 phút hết giờ;

15 giờ 30 : Hết giờ làm bài.

Ngày 04/7/2013:

Buổi sáng :    (thi môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút (môn chuyên Hóa học 120 phút), dành cho thí sinh thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha)

6 giờ 30 : Giám thị và thí sinh tập trung;

6 giờ 45 : Giám thị  họp Hội đồng, thí sinh tập trung trước phòng thi;

7 giờ 00 : Giám thị 2 và 3 về phòng thi được phân công;

7 giờ 05 : Mở bì đựng đề thi chung và phát túi đựng đề thi cho giám thị 1 tại phòng Hội đồng;

7 giờ 10 : Giám thị 1 về phòng thi được phân công;

7 giờ 25 : Phát đề thi cho thí sinh;

7 giờ 30 : Tính giờ làm bài

9 giờ 30 : Hết giờ làm bài môn  Hóa học;

10 giờ 00 : Hết giờ làm bài các môn còn lại;

Tổng kết hội đồng coi thi;

Chuyển giao toàn bộ bài thi, hồ sơ thi, đĩa CD chứa dữ liệu về Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT Tây Ninh.

- Lãnh đạo và các thư kí HĐ chấm thi làm việc (10 giờ 00, ngày 03/7/2013)

03/7/2013

HĐ chấm thi tổ chức họp lãnh đạo HĐ, các thư kí , các uỷ viên và các kĩ thuật viên (7 giờ 00)Các trường phổ thông chuyển về HĐ chấm thi toàn bộ hồ sơ ưu tiên, khuyến khích (được đóng theo túi phòng thi, theo từng HĐ coi thi và được xếp theo thứ tự của số báo danh, phòng thi)

 04/7/2013

HĐ chấm thi nhận bài thi, hồ sơ  từ các HĐ coi thi của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chuyển đến

05/7/2013

Tổ trưởng các môn tập trung nghiên cứu đề và hướng dẫn chấm thi (8 giờ 00)

 06/7/2013

HĐ chấm thi tập trung các giám khảo

 07/7/2013

- Niêm phong tòan bộ bài thi, đầu phách… chuyển giao và lưu giữ tại Sở GDĐT- Tổng kết HĐ chấm thi.

- Các trường phổ thông nhận kết quả thi tại Sở GDĐT (14 giờ 00) và tiến hành :

+ Niêm yết kết quả thi ;

+ Hướng dẫn và tổ chức nhận đơn phúc khảo.

14/7/2013

Hạn chót các trường phổ thông nhận đơn và lệ phí phúc khảo bài thi.

16/7/2013

Các trường phổ thông nộp hồ sơ phúc khảo bài thi về Sở (kết thúc lúc 15 giờ).

17/7/2013

 Các trường phổ thông về Sở nhận kết quả phúc khảo bài thi (8 giờ 00)

20/7/2013

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh làm việc

20/7 -22/7/2013

-  Các đơn vị về Sở nhận Quyết định thành lập HĐ tuyển sinh vào lớp 10 (24/7/2013)- Tổ chức họp HĐ tuyển sinh của trường

- Công bố danh sách trúng tuyển (đã được Sở duyệt)

- Các trường làm thủ tục nhận hồ sơ trúng tuyển, chuyển trả hồ sơ không trúng tuyển cho thí sinh

22/7 – 24/7/2013

- Các đơn vị xét tuyển tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển và nhập liệu- Họp Hội đồng tuyển sinh

- Công bố danh sách trúng tuyển (đã được Sở duyệt)

22/7 – 31/7/2013

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2013
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND