ai Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Năm học 2011 – 2012 (Vĩnh Long) | Điểm Thi Lớp 10 Vĩnh Long 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Vĩnh long 2016 » Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Năm học 2011 – 2012 (Vĩnh Long)

Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Năm học 2011 – 2012 (Vĩnh Long)

Share bài viết lên Link hay share link hay

UBND TỈNH VĨNH LONG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:529    /HD-SGDĐT-KTKĐCLGD Vĩnh Long, ngày  9    tháng  4 năm 2011

HƯỚNG DẪN

Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Năm học 2011 – 2012

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31.12.2008  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 29.3.2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên năm học 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn cong tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2011 -2012  như sau:

1. Lớp tuyển sinh.

a. Hệ chuyên:  9 lớp – 300 học sinh

Gồm các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học. Dạy học theo chương trình chuyên. Mỗi lớp 35 học sinh.

b. Hệ không chuyên: 2 lớp – 70 học sinh.

Mỗi lớp 35 học sinh.  Thực hiện kế hoạch dạy học chương trình Trung học phổ thông hiện hành và có nâng cao định hướng theo khối thi đại học.

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển.

a) Học sinh dự tuyển vào lớp 10 chuyên phải hội đủ các điều kiện sau đây:

Hạnh kiểm xếp loại tốt  và học lực xếp từ loại khá trở lên vào cuối năm học lớp 9.

Môn đăng ký vào lớp chuyên phải có điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học ( lấy điểm môn Toán ) và từ 7,0 trở lên đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long hoặc đang học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Riêng đối với học sinh ngoài tỉnh muốn dự thi phải được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân Tỉnh tỉnh Vĩnh Long.

b) Các học sinh lớp 9 chương trình song ngữ Tiếng Pháp tại trường THCS Lê Quí Đôn được dự thi vào lớp chuyên các môn khác ngoài môn chuyên Tiếng Pháp.

Học sinh học Tiếng Pháp tại trường THCS Lê Quí Đôn được công nhận tốt nghiệp THCS hệ Tiếng Pháp sẽ được nhận vào học tại trường chuyên hệ không chuyên theo chương trình song ngữ Tiếng Pháp theo điều kiện xét tuyển thẳng được qui định trong công văn hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 chương trình dạy tăng cường Tiếng Pháp và bằng Tiếng Pháp của của Bộ năm học 2011-2012 (sẽ thông báo sau).

Những học sinh học Tiếng Pháp tại trường THCS Lê Quí Đôn còn lại, muốn học lớp 10 với ngoại ngữ Tiếng Pháp tại trường THPT Lưu Văn Liệt thì phải đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông, không đương nhiên được nhận vào học lớp 10. Nếu đủ điểm tuyển sinh lớp 10 của trường Lưu Văn Liệt thì sẽ được nhận vào học lớp 10 tại trường.

3. Môn thi và đề thi :

a. Môn thi:

- Học sinh dự thi vào lớp 10 chuyên phải dự thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ và môn chuyên.

- Nếu môn chuyên là Toán hoặc Ngữ văn hoặc Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp, thì ở mỗi môn nầy phải dự thi hai bài: một bài thi không chuyên  và một bài thi  chuyên với mức độ khó hơn.

Hệ số môn thi : Bài thi môn chuyên hệ số 2 . Các bài thi còn lại hệ số 1.

- Các học sinh lớp 9 chương trình song ngữ Tiếng Pháp tại trường THCS Lê Quí Đôn dự thi môn chuyên là Tiếng Pháp thì môn ngoại ngữ (hệ số 1) dự thi là Tiếng Pháp  và  môn chuyên cũng là Tiếng Pháp (hệ số 2). Nếu dự thi môn chuyên khác Tiếng Pháp thì môn ngoại ngữ (hệ số 1) dự thi là Tiếng Anh và  môn chuyên (hệ số 2).

b. Đề thi:

Đề thi ra theo hình thức tự luận . Riêng môn chuyên Ngoại ngữ kết hợp tự luận với trắc nghiệm và có phần thi nghe ở đầu buổi thi.

4. Điểm khuyến khích cộng thêm

Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn học lớp 9 hoặc kỳ thi học sinh giỏi thực hành máy tính cầm tay Casio cấp khu vực (do Bộ tổ chức) được cộng điểm khi thi tuyển vào lớp 10 chuyên nếu môn đạt giải là môn chuyên đăng ký dự thi. Mức điểm được cộng thêm như sau:

-          Giải nhất: 2 điểm.

-          Giải nhì: 1,5 điểm.

-          Giải ba: 1 điểm.

5. Điểm xét  tuyển

a. Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên

Điểm xét tuyển hệ chuyên (ĐXTC)= trung bình cộng điểm thi 4 môn có tính hệ số: môn Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ (hệ số 1), môn chuyên (hệ số 2) và điểm khuyến khích (nếu có)

ĐXTC =  Tổng điểm các bài thi ( đã tính hệ số) + điểm khuyến khích

5

b. Điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên

Điểm xét tuyển hệ không chuyên (ĐXTKC)= trung bình cộng điểm thi 3 môn không chuyên có tính hệ số: môn Toán, Ngữ văn (hệ số 2), môn ngoại ngữ (hệ số 1) và điểm khuyến khích (nếu có)

ĐXTKC =  Điểm Toán (hệ số 2)  + Văn (hệ số 2) + ngoại ngữ + điểm khuyến khích

5

c) Làm tròn điểm: Điểm xét tuyển hệ chuyên và hệ không chuyên, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

6. Nguyên tắc xét tuyển:

a. Điều kiện xét tuyển : Những học sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các môn thi qui định, không vi phạm quy chế thi và có đủ các điều kiện sau đây được đưa vào danh sách để xét tuyển:

- Đối với hệ chuyên: không có bài thi nào có điểm dưới 4,0; điểm thi môn chuyên phải đạt từ 6,0 trở lên .

- Đối với hệ không chuyên: Không có bài thi nào bị điểm dưới 2,0 .

b. Thứ tự xét tuyển

- Xét vào các lớp chuyên: Lấy theo điểm xét tuyển hệ chuyên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao .

- Xét vào các lớp không chuyên: Các thí sinh không được tuyển vào hệ chuyên sẽ được tiếp tục xét vào hệ không chuyên. Lấy điểm xét tuyển hệ không chuyên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

c. Trong trường hợp không tuyển hết những thí sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì tuyển chọn học sinh theo thứ tự sau đây:

- Có điểm thi môn chuyên cao hơn;

- Có điểm trung bình môn chuyên cuối năm học lớp 9 cao hơn;

- Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;

- Có tổng điểm trung bình môn dự thi vào trường chuyên của các lớp đã học ở cấp THCS cao hơn.

d. Trong trường hợp không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, học sinh trở về tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT trên địa bàn tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 phổ thông.

Kỳ thi tuyển vào lớp 10 chuyên độc lập với tuyển sinh lớp 10 phổ thông.

7. Phúc khảo

a) Đối tượng và điều kiện phúc khảo bài thi: Học sinh đã dự thi đủ các bài thi theo quy định, nộp đơn đề nghị phúc khảo đúng quy định;

b) Đơn đề nghị phúc khảo gởi đến trường chuyên;

c) Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo điểm bài thi là 7 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi tuyển tại trường chuyên.

8. Chương trình và nội dung thi

Là nội dung chương trình đã học ở bậc trung học cơ sở, chủ yếu là ở lớp 9.

Đối với môn chuyên tin học: Chương trình tự chọn tin học cấp trung học cơ sở.

9. Ngày thi và lịch thi: Ngày  01 và 02  tháng  7  năm  2011.

Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài
01.7.2011 Sáng Ngữ văn (hệ số 1) 120 phút 7 giờ 30 phút
Chiều Toán ( hệ số 1) 120 phút 14 giờ 00 phút
02.7.2011 Sáng Môn chuyên

(hệ số 2)

- Môn chuyên Hóa học và Ngoại ngữ: 120 phút.

- Các môn chuyên khác: 150 phút

7 giờ 30 phút
Chiều Ngoại ngữ (hệ số 1) 90 phút 14 giờ 00 phút


10. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thi

- Phát hành hồ sơ dự thi: Từ ngày 20.5.2011

- Nộp hồ sơ dự thi: Từ ngày 23.5.2011 đến hết ngày 18.6.2011

- Hồ sơ phát hành và nộp tại: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Địa chỉ: 157 đường Phạm Thái Bường – Phường 4 – TP Vĩnh Long.

Điện thoại: 0703.822734

11. Lệ phí dự thi

90.000 đồng / học sinh dự thi./.

Nơi nhận:                                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC

- Các trường THPT;                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các phòng GD và ĐT;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, ban Sở;

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

Lý Đại Hồng

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

2 Nhận xét

  1. nhox_jimae nói:

    naz`,ban co bjet khj nao on thi vao truong Nguyen Binh Khiem khong da,chi minh voi,minh du dinh thi ra ngoai` aj^”

  2. Vo Danh Khoa nói:

    Co ai pit chung neo` pit kket qua ko? co thi pm cho minh qua e-mail nha!!!!!!!!!!! TKS!!!!!!!!!!!!!

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Năm học 2011 – 2012 (Vĩnh Long)
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND