ai Danh mục mã trường THPT tại Thanh Hóa | Điểm Thi Miền Trung

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Thanh hóa 2016, Điểm thi miền trung » Danh mục mã trường THPT tại Thanh Hóa

Danh mục mã trường THPT tại Thanh Hóa

Share bài viết lên Link hay share link hay

Danh mục mã trường THPT tại Thanh Hóa

Bộ GD-ĐT vừa công bố đầy đủ thông tin về danh mục mã trường THPT, trường nghề; mã trường đơn vị đăng ký dự thi; mã tỉnh, thành phố, quận, huyện năm 2012 để thí sinh làm căn cứ đăng ký dự thi.

120 trường THPT tại Thanh Hóa sẽ đăng kí theo mã tỉnh 28,tùy từng vị trí sẽ thuộc khu vực 1,2,2 NT

Mã trường THPT tại  Thanh Hóa

Mã tỉnh Mã trường
Tên trường
Địa chỉ Khu vực
28 001 THPT Đào Duy Từ P. Ba Đình, TP Thanh Hóa 2
28 002 THPT Hàm Rồng P. Trường Thi,TP Thanh Hoá 2
28 003 THPT Nguyễn Trãi P. Điện Biên, TP Thanh Hoá 2
28 004 THPT Tô Hiến Thành P.Đông Sơn, TP Thanh Hoá 2
28 005 THPT Trường Thi P. Điện Biên, TP Thanh Hoá 2
28 006 THPT Lý Thường Kiệt P. Đông sơn, TP Thanh Hoá 2
28 007 THPT Đào Duy Anh P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá 2
28 008 TTGDTX-DN TP Thanh Hoá P.Trường Thi, TP Thanh Hoá 2
28 009 THPT Bỉm Sơn P. Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn 2
28 010 THPT Lê Hồng Phong P. Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn 2
28 011 TTGDTX  TX Bỉm Sơn Trần Phú, Lam Sơn, TX Bỉm Sơn 2
28 012 THPT Sầm Sơn P. Trường Sơn,Thị xã Sầm Sơn 2
28 013 THPT Nguyễn Thị Lợi P. Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn 2
28 014 TTGDTX-DN Sầm Sơn P. Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn 2
28 015 THPT Quan Hoá Thị trấn Quan Hoá 1
28 016 TTGDTX Quan Hoá Thị trấn Quan Hóa 1
28 017 THPT Quan Sơn Thị trấn Quan Sơn 1
28 018 TTGDTX-DN Quan Sơn Thị trấn Quan Sơn 1
28 019 THPT Mường Lát Thị trấn Mườg Lát 1
28 020 TTGDTX Mường Lát Thị trấn Mường Lát 1
28 021 THPT Bá Thước Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước 1
28 022 THPT Hà Văn Mao Xã Điền Trung, Bá Thước 1
28 023 TTGDTX-DN Bá Thước Thị trấn Cành nàng, Bá Thước 1
28 024 THPT Cầm Bá Thước Thị trấn Thường Xuân 1
28 025 THPT Thường Xuân 2 Xã Luận Thành, Thường Xuân 1
28 026 TTGDTX Thường Xuân Thị trấn Thường xuân 1
28 027 THPT Như Xuân Thị trấn Yên Cát, Như Xuân 1
28 028 TTGDTX Như Xuân Thị trấn Yên Cái, Như Xuân 1
28 029 THPT Như Thanh Thị trấn Bến Sung, Như  Thanh 1
28 030 THPT Như Thanh 2 Thị trấn Bến Sung, Như Thanh 1
28 031 TTGDTX-DN Như Thanh Thị trấn Bến Sung, Như Thanh 1
28 032 THPT Lang Chánh Thị trấn Lang Chánh 1
28 033 TTGDTX-DN Lang Chánh Thị trấn Lang Chánh 1
28 034 THPT Ngọc Lặc Thị trấn Ngọc Lặc 1
28 035 THPT Lê Lai Xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc 1
28 036 TTGDTX Ngọc Lặc Thị trấn Ngọc Lặc 1
28 037 THPT Thạch Thành 1 Xã Thành Thọ, Thạch Thành 1
28 038 THPT Thạch Thành 2 Xã Thạch Tân, Thạch Thành 1
28 039 THPT Thạch Thành 3 Xã Thành Vân, Thạch Thành 1
28 040 TTGDTX Thạch Thành Thị trấn Thạch Thành 1
28 041 THPT Cẩm Thuỷ 1 Thị trấn Cẩm Thuỷ 1
28 042 THPT Cẩm Thuỷ 2 Xã Phúc Do, Cẩm Thuỷ 1
28 043 THPT Cẩm Thuỷ 3 Xã Cẩm Thành, Cẩm Thuỷ 1
28 044 TTGDTX Cẩm Thuỷ Thị Trấn Cẩm Thuỷ 1
28 045 THPT Lê Lợi Thị Trấn Thọ Xuân 2NT
28 046 THPT Lê Hoàn Xã Xuân Lai, Thọ Xuân 2NT
28 047 THPT Lam Kinh Thị Trấn Lam Sơn, Thọ Xuân 2NT
28 048 THPT Thọ Xuân 4 Xã Thọ Lập, Thọ Xuân 2NT
28 049 THPT  Lê Văn Linh Thị trấn Thọ Xuân 2NT
28 050 THPT  Thọ Xuân 5 Thị Trấn Lam Sơn, Thọ Xuân 2NT
28 051 TTGDTX Thọ Xuân Thị Trấn Thọ Xuân 2NT
28 O52 THPT Vĩnh Lộc Thị Trấn Vĩnh Lộc 2NT
28 053 THPT Tống Duy Tân Xã Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc 2NT
28 054 THPT Trần Khát Chân Thị trấn Vĩnh Lộc 2NT
28 055 TTGDTX Vĩnh Lộc Thị Trấn Vĩnh Lộc 2NT
28 056 THPT Thiệu Hoá Thị Trấn Thiệu Hoá 2NT
28 057 THPT Nguyễn Quán Nho Xã Thiệu Quang, Thiệu Hoá 2NT
28 058 THPT Lê Văn Hưu Xã Thiệu Vận, Thiệu Hoá 2NT
28 059 THPT  Dương Đình Nghệ Xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá 2NT
28 060 TTGDTX Thiệu Hoá Thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hoá 2NT
28 061 THPT Triệu Sơn 1 Thị trấn, Triệu Sơn 2NT
28 062 THPT Triệu Sơn 2 Xã Nông Trường, Triệu Sơn 2NT
28 063 THPT Triệu Sơn 3 Xã Hợp Lý, Triệu Sơn 2NT
28 064 THPT Triệu Sơn 4 Xã Thọ Dân, Triệu Sơn 2NT
28 065 THPT Triệu Sơn 5 Xã Đồng Lợi, Triệu Sơn 2NT
28 066 THPT Triệu Sơn 6 Dân Lực, Triệu Sơn 2NT
28 067 THPT Triệu Sơn Thị Trấn Triệu sơn 2NT
28 068 TTGDTX Triệu Sơn Thị Trấn Triệu Sơn 2NT
28 069 THPT Nông Cống 1 Thị Trấn Nông Cống 2NT
28 070 THPT Nông Cống 2 Xã Trung Thành, Nông Cống 2NT
28 071 THPT Nông Cống 3 Xã Công Liêm, Nông Cống 2NT
28 072 THPT Nông Cống 4 Xã Trường Sơn, N. Cống 2NT
28 073 THPT Triệu Thị Trinh Xã Vạn Hòa, Nông Cống 2NT
28 074 TTGDTX Nông Cống Thị Trấn Nông Cống 2NT
28 075 THPT Đông Sơn 1 Xã Đông Xuân, Đông Sơn 2NT
28 076 THPT Đông Sơn 2 Xã Đông Văn, Đông Sơn 2NT
28 077 THPT  Nguyễn Mộng Tuân Thị Trấn Rừng Thông, Đông Sơn 2NT
28 078 TTGDTX Đông Sơn Thị Trấn Rừng Thông, Đông Sơn 2NT
28 079 THPT Hà Trung Xã Hà Bình, Hà Trung 2NT
28 080 THPT Hoàng Lệ Kha Thị Trấn Hà Trung 2NT
28 081 THPT Nguyễn Hoàng Thị Trấn Hà Trung 2NT
28 082 TTGDTX-DN Hà Trung Thị Trấn Hà Trung 2NT
28 083 THPT Lương Đắc Bằng Thị Trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá 2NT
28 084 THPT Hoằng Hoá 2 Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá 2NT
28 085 THPT Hoằng Hoá 3 Xã Hoằnh Ngọc, Hoằng Hoá 2NT
28 086 THPT Hoằng Hoá 4 Xã Hoằng Thành, Hoằng Hoá 2NT
28 087 THPT Lưu Đình Chất Xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá 2NT
28 088 THPT Lê Viết Tạo Xã Hoằng Đạo, Hoằng Hoá 2NT
28 089 TTGDTX-DN Hoằng Hoá Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá 2NT
28 090 THPT Ba Đình Thị Trấn Nga Sơn 2NT
28 091 THPT Mai Anh Tuấn Xã Nga Thành, Nga Sơn 2NT
28 092 THPT Trần Phú Thị Trấn Nga sơn 2NT
28 093 TTGDTX Nga Sơn Thị Trấn Nga Sơn 2NT
28 094 THPT Hậu Lộc 1 Xã Phú Lộc, Hậu lộc 2NT
28 095 THPT Hậu Lậc 2 Xã Văn Lộc, Hậu Lộc 2NT
28 096 THPT Đinh Chương Dương Thị Trấn Hậu Lộc 2NT
28 097 TTGDTX Hậu Lộc Thị Trấn Hậu lộc 2NT
28 098 THPT Quảng Xương 1 Thị Trấn Quảng Xương 2NT
28 099 THPT Quảng Xương 2 Xã Quảng Ngọc, Quảng Xương 2NT
28 100 THPT Quảng Xương 3 Xã Quảng Minh, Quảng Xương 2NT
28 101 THPT Quảng Xương 4 Xã Quảng Lợi, Quảng Xương 2NT
28 102 THPT  Nguyễn Xuân Nguyên Xã Quảng Giao, Quảng Xương 2NT
28 103 THPT Đặng Thai Mai Xã Quảng Bình, Quảng Xương 2NT
28 104 TTGDTX-DN Quảng Xương Thị Trấn Quảng Xương 2NT
28 105 THPT Tĩnh Gia 1 Thị Trấn Tĩnh Gia 2NT
28 106 THPT Tĩnh Gia 2 Xã Triêu Dương, Tĩnh Gia 2NT
28 107 THPT Tĩnh Gia 3 Xã Hải Yến, Tĩnh Gia 2NT
28 108 THPT Tĩnh Gia 5 Thị Trấn Tĩnh Gia 2NT
28 109 TTGDTX Tĩnh Gia Thị Trấn Tĩnh Gia 2NT
28 110 THPT Yên Định 1 Thị Trấn Quán Lào, Yên Định 2NT
28 111 THPT Yên Định 2 Xã Yên Trường, Yên Định 2NT
28 112 THPT Yên Định 3 Xã Yên Tâm, Yên Định 2NT
28 113 THPT Thống Nhất Thị Trấn Nông Trường Thống Nhất 2NT
28 114 THPT Trần Ân Chiêm Thị Trấn Quán Lào, Yên Định 2NT
28 115 THPT Hà Tông Huân Xã Yên Trường, Yên Định 2NT
28 116 TTGDTX-DN Yên Định Thị Trấn Yên Định 2NT
28 117 THPT Dân Tộc Nội trú  tỉnh TH P. Đông Sơn, TP Thanh Hoá 2
28 118 THPT Chuyên Lam Sơn P. Ba Đình, TP Thanh Hoá 2
28 119 TTGDTX  tỉnh Thanh Hoá Ngã Ba Bia, TP Thanh  Hoá 2
28 120 THPT Hậu Lộc 3 Xã Đại Lộc, Hậu Lộc 2NT
28 121 THPT Hậu Lộc 4 Xã Hưng Lộc, Hậu Lộc 2NT
28 122 THPT Bá Thước 3 Xã Lũng Niên, Bá Thước 1
28 123 THPT Bắc Sơn Xã Ngọc Liên, Ngọc Lặc 1
28 124 THPT Nông Cống Xã Trung Chính, Nông Cống 2NT
28 125 THPT Đông Sơn Xã Đông Tân, Đông Sơn 2NT
28 126 THPT Nga Sơn Xã Nga Trung, Nga Sơn 2NT
28 127 THPT Nguyễn Huệ Xã Quảng Đông, Quảng Xương 2NT
28 128 THPT  Tĩnh Gia 4 Hải An, Tĩnh Gia 2NT
28 129 THPT Thạch Thành 4 Xã Thạch Quảng, Thạch Thành 1
28 130 THPT Như Xuân 2 Thị Trấn Bãi Thành, Như Xuân 1
dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Danh mục mã trường THPT tại Thanh Hóa
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND