ai Môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 tỉnh Hà Tĩnh | Điểm Thi Lớp 10 Hà Tĩnh 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Hà tĩnh 2016 » Môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 tỉnh Hà Tĩnh

Môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 tỉnh Hà Tĩnh

Share bài viết lên Link hay share link hay
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 408 / SGDĐT- GDTrH
V/v “Thông báo các môn thi vào lớp 10 năm học 2011- 2012’’

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5  năm 2011

Kính gửi: Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố, thị xã.

- Thực hiện Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

- Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Sở GDĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2011-2012,

Nay, Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh quyết định môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2011 – 2012 là môn Tiếng Anh (hai môn thi bắt buộc là: Toán và Ngữ  văn).

Đề nghị các phòng GDĐT thông báo kịp thời đến tận giáo viên, học sinh các trường THCS và chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập để nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Nơi nhận:

- Nh­ư trên;
- Giám đốc, các Phó giám đốc;
- Khảo thí và Kiểm định CLGD;
- Thanh tra Sở;
- Kế hoạch – Tài chính Sở;
- Văn phòng Sở;
- L­ưu: VT, phòng GDTrH.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Hào

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 tỉnh Hà Tĩnh
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND