ai Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Đại học Vinh Nghệ An năm 2013 | Điểm Thi Lớp 10 Nghệ An 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm chuẩn lớp 10, Điểm thi lớp 10 Nghệ an 2016 » Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Đại học Vinh Nghệ An năm 2013

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Đại học Vinh Nghệ An năm 2013

Share bài viết lên Link hay share link hay

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Đại học Vinh Nghệ An năm 2013

Điểm thi lớp 10 năm 2016 dap an de thi dai hoc mon toan khoi d nam 2011 Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Đại học Vinh Nghệ An năm 2013

I. Cách tính điểm

1. Điểm đối với Hệ chuyên (A) = Điểm môn 1 + Điểm môn  2 + Điểm môn  3 + (Điểm môn chuyên x 2)

(Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm);

2. Đối với Hệ chuyển đổi (A’) = Điểm môn 1 + Điểm môn  2 + Điểm môn  3 + (Điểm môn chuyên x 2)

(Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm).

            II. Điểm chuẩn

1. Chuyên Toán: Tổng điểm ≥ 35.00 điểm;

2. Chuyên Tin:

a) Nguyện vọng I:  Tổng điểm ≥ 26.00 điểm;

b) Nguyện vọng II: Tổng điểm ≥ 26.00 điểm;

3. Chuyên Lý: Tổng điểm ≥ 30.00 điểm;

4. Chuyên Hoá: Tổng điểm ≥ 30.00 điểm;

5. Chuyên Anh: Tổng điểm ≥ 32.00 điểm;

6. Hệ chuyển đổi (A’) Toán: Tổng điểm từ 31.00 điểm đến 34.75 điểm;

7. Hệ chuyển đổi (A’) Hoá: Tổng điểm từ 25.00 điểm đến 29.75 điểm;

8. Hệ chuyển đổi (A’) Lý: Tổng điểm từ 25.00 điểm đến 29.75 điểm
9. Hệ chuyển đổi (A’) Anh: Tổng điểm từ 29.00 điểm đến 31.75 điểm

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Đại học Vinh Nghệ An năm 2013
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND