ai Môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 2011-2012 tỉnh Thanh Hóa | Điểm Thi Lớp 10 Thanh Hóa 2016

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Điểm thi lớp 10 Thanh hóa 2016 » Môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 2011-2012 tỉnh Thanh Hóa

Môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 2011-2012 tỉnh Thanh Hóa

Share bài viết lên Link hay share link hay

UBND TỈNHTỈNH THANH HOÁ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 584 /TB – SGD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 5 năm 2011


THÔNG BÁO
Môn thi thứ 3, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT
tỉnh Thanh Hoá năm học 2011 – 2012

Thực hiện Quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số: 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/4/2006 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, căn cứ vào Mục 3 Điều 12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá chọn và công bố môn thi thứ 3 kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 như sau:.
- Môn thi thứ 3 là môn: Vật lý
- Thời gian làm bài thi môn thi thứ 3: 60 phút.
- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ 0 đến 10 điểm, điểm lẻ đến 0,25 điểm.
- Hệ số điểm bài thi môn thứ 3: hệ số 1.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá thông báo cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các đơn vị trực thuộc; yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn tỉnh thông báo rộng rãi cho học sinh, phụ huynh học sinh cấp THCS biết và tổ chức ôn thi môn thi thứ 3 theo quy định.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Bộ GD&ĐT (để Báo cáo);
- VP Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (để Báo cáo);
- Ban TG, P. Khoa giáo (để Báo cáo);
- Đài PTTH tỉnh, các Báo, đài TW và địa phương (để đưa tin); ( Đã ký)
- Lãnh đạo Sở, Trực CĐN (để chỉ đạo);
- Các PGD, TTGDTX-DN huyện, thị, TP (để thực hiện);
- Trường THPT, THCN, các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Các Phòng, Ban, bộ phận CQ Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLT&ĐGCL. Lê Xuân Đồng

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 2011-2012 tỉnh Thanh Hóa
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND