ai Thi Thu | Tin tức, điểm thi lớp 10 liên quan Thi Thu

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Posts tagged with "thi thu"

Đăng ký nhận ĐIỂM THI LỚP 10 các trường THPT trên địa bàn TP HÀ NỘI, TP HỒ CHÍ MINH, HẢI PHÒNG, THANH HÓA, NGHỆ AN, QUẢNG BÌNH... VÀ 63 TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC, :
 

Nhận ngay Điểm thi vào lớp 10 năm 2015 nhanh nhất !

Soạn tin: THI Têntỉnh SBD gửi 8712

Trong đó: têntỉnh viết liền, không dấu; SBD - Là số báo danh của bạn.

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại 1 trường THPT ở Hà Nội , và SBD  là 04321

Soạn tin: THI HANOI 04321 gửi 8712

Hoặc tra cứu tại đây: Điểm thi vào lớp 10 năm 2015THI Têntỉnh SBD gửi 8712


Hiện tại đã có điểm thi 24 tỉnh/TP.

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn năm 2012-đề số 34

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn năm 2012-đề số 34 ĐỀ SỐ 02 Câu 1: Chép lại nguyên văn khổ cuối bài thơ: “ Tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. (1điểm) Câu 2: Tìm từ Hán Việt trong hai câu thơ: (1điểm) “ Thanh minh trong tiết tháng ba Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”  (Nguyễn Du- Truyện Kiều) Giải... 

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn năm 2012-đề số 33

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn năm 2012-đề số 33 ĐỀ SỐ 1 Câu 1 – 1 điểm : Chép lại nguyên văn khổ thơ cuối bài thơ: “Đồng chí” (Chính Hửu) Câu 2 (1 điểm) : Đọc hai câu thơ: “Ngày xuân em hãy còn dài Xót tình máu mủ thay lời nước non” ( Nguyễn Du-  Truyện Kiều) Từ xuân trong câu thứ nhất được dùng ... 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 101

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 101 Question 1: (2,0 p) Supply the correct form of the verb in brackets. 1. What you (do) after you (go) home yesterday? 2. Before leaving home in the morning, she (tell) her mother she (work) in the factory that afternoon. 3. I realized that someone (steal) my wallet when I (feel) his hand in my pocket. 4. She (be) here but she... 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 100

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 100 Question 1: Pick out the word with the underlined part pronounced differently from that of the others. A. concerned B. received C. attached D. concealed A. beds B. doors C. students D. plays A. sugar                      B. sister                      C. sign                       ... 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 99

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 99 Question 1: Choose the word whose part underlined is pronounced differently from the others in each group. A. stored B. ploughed C. laughed D. smiled A. name                      B. natural                   C. native                    D. nation A. blood                    ... 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 98

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 98 Question 1: Choose the word whose part underlined is pronounced differently from the others in each group. A. helped B. liked C. watched D. hated. A. laugh B. plough C. enough D. cough A. beds B. doors C. students D. plays A. but                         B. cut                         ... 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 97

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 97 Question 1: Supply the correct forms of the verbs in brackets. She felt that she (look) at. I can’t go out because I (not finish) my homework. If you kicked the policeman, you (arrest) All students objected to (do) that work. Trang isn’t  in her room at the moment. She (cook) in the kitchen. I can’t afford... 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 96

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 96 Question 1: Choose the word whose part underlined is pronounced differently from the others in each group. A. needed B. worked C. stopped D. booked A. thick                      B. thorough               C. healthy                  D. weather A. like                                   ... 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 95

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 95 Question I: Choose one word that is pronounced differently from the others in each group. a. few b. new c. threw d. knew a. nicest b. largest c. hottest d. best a. can                          b. cell                         c. call                         ... 

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 94

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 94 Question I: Choose one word that is pronounced differently from the others in each group. 1- A. town            B. how C. grow D. cow 2- A. exciting       B. bridge          C. combine              D.  die 3- A. washed B. worked C. watched D.  naked 4- A. card             ... © 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND