ai Thông tin tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM năm học 2012-2013 | Tin Tuyển Sinh Vào Lớp 10

BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 9 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Tin tuyển sinh vào lớp 10 » Thông tin tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM năm học 2012-2013

Thông tin tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM năm học 2012-2013

Share bài viết lên Link hay share link hay

Thông tin tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM năm học 2012-2013


Điểm thi lớp 10 năm 2016 images347797 1 Thông tin tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM năm học 2012 2013

Về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và lớp 10 chuyên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, trường Trung học phổ thông Gia Định năm học 2012 – 2013.

Căn cứ:

- Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

- Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012 – 2013,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và các lớp chuyên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, trường Trung học phổ thông Gia Định năm học 2012 – 2013 như sau:

I. CÁC LỚP TUYỂN SINH:

1. Lớp chuyên:

Lớp chuyên

Trường

Ngữ văn Toán Vật lý Hoá học Sinh học Tiếng Anh Tin học Số lớp Số học sinh
Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong 70 105 70 70 35 105 30 14 485
Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa 35 70 35 35 105 8 280
Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền 15 25 25 25 25 5 115
Trung học phổ thông Gia Định 30 30 30 30 30 5 150

Ghi chú: Riêng lớp chuyên tiếng Pháp trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển chọn sau (chọn học sinh trong các lớp tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp).

2. Lớp không chuyên:

a. Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tuyển 180 học sinh không chuyên.

b. Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 90 học sinh không chuyên.

Tất cả học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa đều được học tăng cường tiếng Anh và học 2 buổi/1 ngày.

* Lưu ý: Sau khi được tuyển vào lớp không chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh sẽ được hướng dẫn để chọn ban theo nguyện vọng và năng lực của học sinh.

c. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền và trường Trung học phổ thông Gia Định không tuyển học sinh không chuyên nhưng vẫn có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông bình thường theo 3 nguyện vọng ưu tiên.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Các học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác được tham gia dự tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong) và có thêm các điều kiện sau:

1. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

- Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

2. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên.

3. Tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thì dùng chung mẫu đơn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông bình thường. Ngoài việc đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 trung học phổ thông, học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:

- Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên tại 2 trong 4 trường trên (chênh lệch điểm chuẩn giữa 2 nguyện vọng của một trường không quá 2 điểm).

- Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 2 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (chênh lệch điểm chuẩn giữa 2 nguyện vọng của một trường không quá 2 điểm).

2. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác, hồ sơ gồm có:

a. Đơn xin dự tuyển;

b. Bản sao học bạ cấp trung học cơ sở – mang theo bản chính để đối chiếu;

c. Bản sao khai sinh hợp lệ.

Hồ sơ này không được trả lại.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

1. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tại trường phổ thông nơi học lớp 9 cùng thời gian nộp hồ sơ thi tuyển hoặc xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông.

2. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác nộp hồ sơ tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong từ ngày 21 tháng 5 năm 2012 đến ngày 25 tháng 5 năm 2012.

3. Ngày 07 tháng 6 năm 2012 phát phiếu báo danh tại nơi học sinh nộp hồ sơ dự thi.

V. LỊCH THI:

Thí sinh dự thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2012 theo lịch sau:

Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ mở bì đề thi Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
21.6.2012 Sáng

Chiều

Ngữ văn

Ngoại ngữ

120 phút

60 phút

7 giờ 10

14 giờ 10

7 giờ 25

14 giờ 25

7 giờ 30

14 giờ 30

22.6.2012 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Môn chuyên 120phút/ 150 phút 14 giờ 10 14 giờ 25 14 giờ 30

VI. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

1. Điểm xét tuyển:

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm môn chuyên.

2. Nguyên tắc xét tuyển:

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

3. Cách xét tuyển:

- Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.

VII. THỦ TỤC NHẬP HỌC:

1. Kết quả điểm số và điểm chuẩn sẽ được công bố tại 4 trường nêu trên dự kiến vào ngày 03 tháng 7 năm 2012.

2. Hồ sơ nhập học:

Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm:

- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).

- Bản sao khai sinh hợp lệ.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (tạm thời).

3. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:

- Từ ngày 03 tháng 7 năm 2012 đến 16 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2012.

- Đến 16 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2012 thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

- Ngày 06 tháng 7 năm 2012 các trường nộp danh sách và đĩa CD danh sách học sinh đã đăng ký học về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Lưu ý:

- Nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường phát hiện có sai sót so với các quy định trên đây hoặc không đủ điều kiện dự thi thì thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách học sinh của trường.

- Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển hoặc theo kế hoạch xét tuyển của từng quận, huyện.

- Những thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học vào 4 trường nêu trên thì không còn trong danh sách xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông bình thường (vì không có học sinh nào có tên ở hai chỗ).

VIII. PHÚC KHẢO:

Học sinh nộp đơn xin phúc khảo điểm bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng ba ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi và điểm chuẩn.

dap an de thi vao lop 10 nam 2015

Một nhận xét

  1. haru nói:

    co ai co goi y dap an mon toan chuyen tuyen sinh lop 10 nam 2012/2013 ko?

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Thông tin tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP HCM năm học 2012-2013
© 2012 Đáp án đề thi lớp 10, điểm thi vào lớp 10

Trang web cung cấp đề thi đáp án vào lớp 10 các năm các trường THPT chuyên, không chuyên của 63 tỉnh thành phố

Chúng tôi cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất điểm thi vào lớp 10 năm 2016Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND